Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Metoda ta polega na nałożeniu na siebie w programie graficznym ujęć z materiału dowodowego i porównawczego w celu ukazania różnic i podobieństw cech morfologicznych sylwetki, głowy i twarzy.
Po nałożeniu obrazów (z zachowaniem kontroli w zakresie wzajemnych ich relacji) analizie poddaje się wielkość, kształt oraz ułożenie badanych cech somatycznych.