Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Celem analizy autentyczności nagrania jest określenie, czy analizowany materiał posiada cechy wskazujące na brak integralności (ciągłości), co natomiast przekłada się na możliwość manipulowania jego treścią. Co istotne, wykazanie nieciągłości w nagraniu nie musi automatycznie oznaczać, iż zostało ono poddane manipulacji, a tym samym, że jest ono nieautentyczne. Istotne jest określenie, co wpłynęło na ocenę materiału jako nieciągłego – czy jest to świadoma i celowa manipulacja, czy efekt działania np. mechanizmu aktywującego nagrywanie po odebraniu bodźca dźwiękowego. Słowem – nagranie nieciągłe nie musi być nagraniem nieautentycznym. By ocenić to w sposób jak najbardziej zbliżony do kategorycznego, pożądane jest zabezpieczenie oryginalnego urządzenia rejestrującego, dzięki czemu istnieje możliwość wykonania nagrań próbnych, ułatwiających identyfikację odnotowanych artefaktów. Na poniższym rysunku przedstawiono fragment analizy autentyczności dźwiękowego nagrania cyfrowego:

Celem jak najwłaściwszej oceny, badanie prowadzone jest wielotorowo – przeprowadzana jest analiza spektrograficzna przebiegu sygnału na okoliczność występowania szumów i różnorakich artefaktów oraz audytywna ocena spójności wypowiedzi, spójności kontekstu wypowiedzi i kontekstu sytuacyjnego, analiza płynności przebiegów intonacyjnych wypowiedzi. Materiał poddawany jest wielokrotnemu odsłuchowi, co pozwala wyłuskać wszelkie możliwe manipulacje.
W przypadku nagrań cyfrowych przeprowadzana jest dodatkowo krytyczna analiza metadanych zapisanych w pliku, które mogą pozwolić na ustalenie m.in. daty ostatniego zapisu pliku czy też urządzenia, za pomocą którego dokonano rejestracji materiału.

W przypadku nagrań analogowych, w sytuacji wystąpienia artefaktów nieokreślonego pochodzenia, istnieje również możliwość wykonania analizy taśmy magnetycznej nośnika danych analogowych.

Należy zaznaczyć, iż w przypadku analizy nagrań cyfrowych nie ma możliwości kategorycznego wypowiedzenia się czy nagranie jest autentyczne. Oczywiście odpowiednie techniki badawcze pozwalają na ujawnienie śladów montażu, jeśli są one widoczne, jednak nie można wykluczyć, że nagranie zostało zmanipulowane w taki sposób, że ślady te zostały skutecznie zamazane.

Wykonujemy analizę autentyczności zarówno dokumentów elektronicznych (cyfrowych), jak i nośników analogowych.