Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W jakim celu dokonuje się badania autentyczności?

Badanie autentyczności nagrania wykonuje się celem podważenia podejrzeń strony przeciwnej, że nagranie nie jest autentyczne. Bardzo często linia obrony jednej ze stron postępowania jest taka, że nagranie zostało zmontowane przez stronę przedstawiającą dowód, a zatem jest ono bezwartościowe. Opinia zawierająca analizę autentyczności pozwala na udowodnienie, że nagranie nie nosi śladów montażu, jest ciągłe lub zostało zarejestrowane w czasie i okolicznościach wskazanych przez stronę składającą dowód.

Czy badanie autentyczności daje kategoryczne wyniki?

W przypadku analizy dokumentów cyfrowych, nigdy nie ma stuprocentowej pewności, że nagranie jest autentyczne. Modyfikacja może nastąpić na tak niskim poziomie, że analiza odsłuchowa, ani analiza wykresów obrazujących przebieg sygnału w czasie nie wykaże żadnych cech – mimo, że nagranie zostało faktycznie zmontowane. Znacznie wyższa kategoryczność wyników badania następuje w momencie, gdy analizie poddawany jest nośnik analogowy. W przypadku np. kaset magnetofonowych, można dokonać analizy namagnesowania taśmy i na tej podstawie stwierdzić czy nagranie zostało zmontowane. Należy zaznaczyć, że nagranie nie posiadajcie cech wskazujących na montaż, najczęściej przez sąd traktowane jest jako autentyczne.

Kiedy zlecać wykonanie badania autentyczności?

W zasadzie zalecane jest zlecać analizę autentyczności za każdym razem, gdy zleca się wykonanie transkrypcji danego nagrania. Podważenie autentyczności przedstawionego nagrania dowodowego jest bardzo częstą praktyką próby skompromitowania danego dowodu w sądzie.

Czy zapis z nagrania w ogóle może być przyjęty przez sąd?

Nie ma żadnych przesłanek, aby dowód pozyskany w sposób legalny został odrzucony przez sąd. Przy czym prawo nie zabrania rejestracji treści przeznaczonych do wiadomości rejestrującego (czyli np. rozmowy, w której udział bierze rejestrujący) – nawet w sytuacji gdy nie powiadomił on o tym fakcie osoby rejestrowanej. Uznanie dowodu pozyskanego w sposób nielegalny (np. w wyniku zamontowanego podsłuchu) jest w gestii sędziego i zależnie od wagi sprawy dowód jest przyjmowany lub odrzucany. Od 1 lipca 2015 roku nastąpiła zmiana w przepisach i sądy nie uznają dowodów pozyskanych w sposób nielegalny na potrzeby toczącego się postępowania. Oznacza to, że podsłuch założony celem udowodnienia, że np. osoba pozwana o pomówienie faktycznie pomawia, zostanie automatycznie odrzucony przez sąd.