Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Zaproszenie do złożenia oferty

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie zakupi podwozie Fiata Ducato CCS z ramą Alko. Rozstaw osi 4700 mm, długość pod zabudowę ok. 7400 - 7500 mm. Rocznik 2015 - 2016.
Zapytanie nie jest realizowane w oparciu o UZP.

Samochód musi posiadać aktualne badanie techniczne. Kolor pojazdu biały. Samochód przeznaczony jest do zabudowy.

Oferty należy kierować na adres Biura - do dnia 5 maja 2017 r.

Lublin, dn. 24.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Dot. zapytania ofertowego 5-RPLU.03.07.00-06-0226/17)

Zamawiający, Biuro Ekspertyz Sądowych informuje, iż w prowadzonym zapytaniu ofertowym na adaptację nadwozia dostarczonego pojazdu dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Grupa Wadowscy Gaj Sp. z o.o. ul. Myślenicka 7, 32-031 Gaj.
Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w dziale VIII zaproszenia do złożenia oferty.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

nr oferty Nazwa Wykonawcy Punktacja przyznana oferentom
1 Grupa Wadowscy Gaj Sp. z o.o.
Ul. Myślenicka 7, 32-031 Gaj
cena – 90 pkt
termin gwarancji – 10 pkt
łącznie – 100 pkt

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane w dniu 14.06.2017 r.

Lublin, dn. 24.05.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Dot. zapytania ofertowego 3-RPLU.03.07.00-06-0226/17)

Zamawiający, Biuro Ekspertyz Sądowych informuje, iż w prowadzonym zapytaniu ofertowym na na wykonanie systemu kontroli dostępu, systemu alarmowego oraz systemu monitoringu dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej firmy Com- Tech s.c., R. Caban, A. Kopczyńska-Caban, 20-709 Lublin, ul. Namysłowskiego 7.
Zamawiający stwierdza, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w dziale VIII zaproszenia do złożenia oferty.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

nr oferty Nazwa Wykonawcy Punktacja przyznana oferentom
1 REDMARK Marek Hanc
Ignasin 58b, 21-060 Fajsławice
cena – 90 pkt
termin gwarancji – 5 pkt
łącznie – 95 pkt

Umowy z wybranym Wykonawcą zostaną podpisane w dniu 25.05.2017 r.