Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest Instytucją Specjalistyczną (w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k.). Prowadzi badania specjalistyczne oraz dysponuje stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym. Od 2008 roku biegli z Biura wykonali ponad 13,000 opinii.

Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych Biura wpisanych na listę biegłych lub ekspertów z danych dziedzin. Biuro prowadzi badania własne oraz badania stosowane (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własne laboratoria badawcze i pomieszczenia wyposażone w specjalistyczną aparaturę.