Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest Instytucją Specjalistyczną (w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k.). Prowadzi badania specjalistyczne oraz dysponuje stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym. Od 2008 roku biegli z Biura wykonali ponad 13,000 opinii.

Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych Biura wpisanych na listę biegłych lub ekspertów z danych dziedzin. Biuro prowadzi badania własne oraz badania stosowane (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki), współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własne laboratoria badawcze i pomieszczenia wyposażone w specjalistyczną aparaturę.