Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Badania prowadzone przez Biuro Ekspertyz Sądowych z zakresu geologii, górnictwa i hydrogeologii  dotyczą następujących zagadnień:

 • eksploatacja kopalin i wód,
 • nielegalna eksploatacja kopalin,
 • szkody górnicze,
 • wiercenie studni,
 • zagrożenia wodne,
 • obliczanie zasobów kopalin i wydobycia,
 • uprawnienia geologiczne,
 • kompetencję organów administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego,
 • poszukiwanie kopalin,
 • dokumentowanie geologiczne.