Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE W ZAKRESIE GEOLOGII, GÓRNICTWA I HYDROGEOLOGII

 

Badania prowadzone przez Biuro Ekspertyz Sądowych z zakresu geologii, górnictwa i hydrogeologii  dotyczą następujących zagadnień:

 • eksploatacja kopalin i wód,
 • nielegalna eksploatacja kopalin,
 • szkody górnicze,
 • wiercenie studni,
 • zagrożenia wodne,
 • obliczanie zasobów kopalin i wydobycia,
 • uprawnienia geologiczne,
 • kompetencję organów administracji geologicznej i organów nadzoru górniczego,
 • poszukiwanie kopalin,
 • dokumentowanie geologiczne.