Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego
Icon made by itim2101 perfect from www.flaticon.com

BEZPŁATNE KONSULTACJE

 

Celem udzielenia odpowiedzi dotyczącej możliwości, zasadności, kosztów i czasu przygotowania opinii, konieczne jest wykonanie analizy jakościowej i ilościowej materiału dowodowego. Biegły dokonujący oceny musi pracować z materiałem dowodowym lub jego kopią dostarczoną przez klienta. Nie ma możliwości udzielenia pełnej i kategorycznej odpowiedzi tylko na podstawie telefonicznego lub mailowego opisu problemu, bez równoległego przekazania do wglądu materiału będącego przedmiotem opinii lub ekspertyzy.

W skład analizy wstępnej wchodzi:

  • ocena zakresu opinii,
  • ocena stanu w jakim znajduje się dowód rzeczowy, a w przypadku plików multimedialnych ocena ich jakości,
  • ocena ilości materiału, zastosowanych technik oraz zakresu pracy koniecznego do udzielenia odpowiedzi na pytania postawione przez zlecającego.

W przypadku sądów, policji i prokuratury, analiza wstępna wykonywana jest nieodpłatnie.

 

Oferujemy również pomoc techniczną przy zabezpieczaniu w sposób procesowy dowodów rzeczowych.