Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

OPINIE Z ZAKRESU BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH

 

Wydział ds. Badań Fizykochemicznych specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. Zespół biegłych opiniujących w zakresie chemii, toksykologii i farmakologii to specjaliści z wieloletnią praktyką wpisani na listę biegłych sądowych.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Badanie próbki krwi, moczu, ciałka szklistego, mięśnia na zawartość narkotyków, dopalaczy, alkoholu

Badanie substancji (proszek, susz, płyn, tabletki, grzyby i in. na zawartość środków odurzających i substancji psychoaktywnych)

Badanie próbki krwi, treści żołądka pod kątem wykrycia konkretnego leku

Badanie mikrośladów (powłok malarskich, lakierów samochodowych, włókien)

Badanie próbki krwi na zawartość karboksyhemoglobiny (tlenek węgla = CO)

Badanie GSR (pozostałości po wystrzale z broni palnej pochodzące z dymu prochowego)

Retrospektywne badanie alkoholu we krwi

Badanie mineralogiczne (gleboznawstwo)

Wykonujemy zarówno badania samych substancji jak również badania krwi pod kątem określenia w niej zawartości środków psychoaktywnych (zakres analizowanych substancji wg załącznika nr 1).

Przeprowadzamy analizę jakościową (obecność substancji) jak również analizę ilościową (określenie stężenia danej substancji czynnej) badanej próbki.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

CZAS OCZEKIWANIA:

Czas oczekiwania na opinię to około 2 tygodnie od momentu otrzymania materiału do badań. W sprawach PILNYCH - czas ustalany jest indywidualnie (do 3 dni roboczych).

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu toksykologii, farmakologii lub medycyny sądowej.

 

                                                                    

Załącznik nr 1 - zakres analizowanych substancji psychotropowych i środków odurzających