Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE INTERDYSCYPLINARNE

 

Wykonujemy kompleksowe opinie interdyscyplinarne, które angażują pracę biegłych z różnych zakresów specjalizacji. Zakres pracy biegłych obejmuje działania w kierunku:

  • informatyki śledczej i antropologii w celu zabezpieczenia, odzyskania i wyodrębnienia materiałów o treści pornograficznej oraz przeanalizowaniu materiałów multimedialnych w kierunku występowania pedofilii.
  • informatyki śledczej i fonoskopii w celu zabezpieczenia, odzyskania i wyodrębnienia materiałów audio oraz wydania opinii specjalistycznej w kierunku analizy dźwięku.
  • informatyki śledczej i monitoringu w celu zabezpieczenia, odzyskania i wyodrębnienia materiałów wizualnych oraz wydania opinii specjalistycznej w kierunku analizy obrazu.
  • monitoringu i fonoskopii w celu wykonania wspólnej opinii z obszaru analizy obrazu i dźwięku przez biegłych różnych specjalności.
  • opinie identyfikacyjne dotyczące ustaleń na podstawie nagrań z monitoringu - wykonywane począwszy od zabezpieczenia danych z rejestratora - w tym odzyskiwania danych (przez biegłych z informatyki śledczej) poprzez ich opis (wykonany przez biegłych z zakresu analiz monitoringu), pobranie materiału porównawczego (dzięki wykorzystaniu laboratorium mobilnego i przenośnego sprzętu - do wykonania w dowolnym miejscu) do wykonania opinii identyfikacyjnej (przez antropologa). Dzięki czemu zapewniony jest pełen nadzór nad materiałami oraz analizą wielowątkową materiałów w ramach łańcucha dowodowego.
  • opinie identyfikacyjne dotyczące ustaleń na podstawie nagrań dźwiękowych - wykonywane począwszy od zabezpieczenia danych z urządzeń rejestrujących - w tym odzyskiwania danych (przez biegłych z informatyki śledczej i urządzeń mobilnych) poprzez ich opis (wykonany przez biegłych z zakresu fonoskopii), pobranie materiału porównawczego (dzięki wykorzystaniu laboratorium mobilnego i przenośnego sprzętu - do wykonania w dowolnym miejscu) do wykonania opinii identyfikacyjnej. Dzięki czemu zapewniony jest pełen nadzór nad materiałami oraz analizą wielowątkową materiałów w ramach łańcucha dowodowego.