Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE Z ZAKRESU JĘZYKOZNAWSTWA

 

Językoznawstwo to dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem zainteresowania jest język, a także to, jak ów język funkcjonuje w świadomości ludzkiej, jak ją kształtuje, jak w końcu kształtuje świat.

W czasach wszędobylskiego "hejtu" (który sam w sobie zasługuje na opis socjologiczny) i walki z tzw. mową nienawiści, biegły językoznawca dopomóc może w określeniu, czy konkretne wypowiedzi noszą znamiona wyżej wymienionej.

Biegły językoznawca stara się przy tym wykorzystać jak najszerszy zakres wiedzy, nie ograniczający się jedynie do badań języka jako takiego, dzięki czemu uzyskiwane są jak najbardziej wiarogodne wyniki, które ułatwiają organom wymiaru sprawiedliwości podjąć jak najwłaściwszą decyzję w konkretnej sprawie.

Wykonujemy opinie z zakresu językoznawstwa, w tym także w zakresie analizy tzw. "mowy nienawiści".

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.