Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Językoznawstwo to dyscyplina nauk humanistycznych, której głównym przedmiotem zainteresowania jest język, a także to, jak ów język funkcjonuje w świadomości ludzkiej, jak ją kształtuje, jak w końcu kształtuje świat.

W czasach wszędobylskiego "hejtu" (który sam w sobie zasługuje na opis socjologiczny) i walki z tzw. mową nienawiści, biegły językoznawca dopomóc może w określeniu, czy konkretne wypowiedzi noszą znamiona wyżej wymienionej.

Biegły językoznawca stara się przy tym wykorzystać jak najszerszy zakres wiedzy, nie ograniczający się jedynie do badań języka jako takiego, dzięki czemu uzyskiwane są jak najbardziej wiarogodne wyniki, które ułatwiają organom wymiaru sprawiedliwości podjąć jak najwłaściwszą decyzję w konkretnej sprawie.

Wykonujemy opinie z zakresu językoznawstwa, w tym także w zakresie analizy tzw. "mowy nienawiści".