Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE Z ZAKRESU BADANIA PISMA I DOKUMENTÓW

 

Laboratorium Pisma i Dokumentów specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. Zespół biegłych opiniujących w zakresie grafologii to specjaliści z wieloletnią praktyką wpisani na listę biegłych sądowych.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów

Badanie pisma maszynowego

Kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników

Badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP

Identyfikacja papierów wartościowych

Badanie dokumentów bankowych (weksle, czeki, papiery wartościowe)

Badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów

Badanie autentyczności dokumentów urzędowych (np. legitymacje, świadectwa, dyplomy, akta notarialne)

Badania autentyczności dokumentów prywatnych (np. testamenty, anonimy, listy)

Mówiąc o badaniu pisma i dokumentów, należy odróżnić grafologię kryminalistyczną od grafologii psychologicznej. Ta ostatnia dotyczy badania zależności charakteru pisma od cech osobowościowych badanej osoby.

Do zadań grafologii kryminalistycznej (ekspertyza pismoznawcza) należy stwierdzenie, czy badane pismo jest autentyczne, a jeżeli nie - wskazanie jego wykonawcy. Realizuje się to poprzez badanie szerokiego zakresu cech pisma z wykorzystaniem wielu metod badawczych, m. in. grafometrii. Grafologia kryminalistyczna zajmuje się również technicznym badaniem dokumentów, rozstrzygając o ich oryginalności.

 

Przed przystąpieniem do badań wykonujemy bezpłatną analizę wstępną materiału w celu oszacowania czasu oraz kosztów związanych z wydaniem opinii.

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu grafologii.

 
 

Najczęstsze pytania odnośnie badania pisma i dokumentów

 

Artykuł "Niewidoczne dowody" ukazujący zastosowanie promieniowania podczerwonego przy badaniu autentyczności pisma i dokumentów: