Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE Z ZAKRESU BADAŃ FONOSKOPIJNYCH

 


Kierownik

Agnieszka Pięcińska


 

Wydział ds. Badań Fonoskopijnych specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. Wydział składa się z 3 laboratoriów fonoskopii, w którym aktualnie zatrudnionych jest 6 osób, jedna z tytułem naukowym doktora, 4 są wpisane na listę biegłych sądowych, opiniujących w zakresie fonoskopii i badania odsłuchowego nagrań zakłóconych.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Odsłuch i spisanie treści (wykonanie transkrypcji, stenogramu) nagrań dowodowych, w tym nagrań intensywnie zakłóconych i zniekształconych

Identyfikacja mówcy na podstawie materiału dźwiękowego (badanie identyfikacyjne mówcy)

Pobieranie materiału porównawczego (próbek mowy) do badania identyfikacyjnego mówcy

Badanie autentyczności i integralności nagrań dowodowych (w tym określenie, czy nagranie nosi ślady manipulacji)

Cyfrowa korekcja nagrań dźwiękowych poprawiająca zrozumiałość zarejestrowanych wypowiedzi

Digitalizacja nagrań zawartych na nośnikach analogowych (zgrywanie zawartości kaset magnetofonowych, kaset wideo itp.)

Kopiowanie nagrań z nośników dowodowych oraz ich konwertowanie do popularnych formatów

Identyfikacja rodzaju urządzenia rejestrującego (dyktafon, telefon itp.)

Ustalenie daty powstania nagrań

Określenie miejsca i okoliczności nagrania, jak również liczby zarejestrowanych mówców

Wg definicji, „fonoskopia jest działem techniki kryminalistycznej zajmującym się badaniami zapisów dźwiękowych”. Nie jest przy tym istotne źródło owego zapisu dźwiękowego – może to być zarówno nagranie z podsłuchów, wykonane za pomocą dyktafonu, telefonu komórkowego, a także nagranie dźwiękowe stanowiące integralną część nagrania wizualnego.

Icon made by Freepik from www.flaticon.com

JAKOŚĆ PRACY:

 

  • Posiadamy trzy profesjonalnie wyposażone pracownie fonoskopii mieszczące stanowiska odsłuchowe. Każda pracownia cechuje się odmienną charakterystyką akustyczną i wykorzystuje sprzęty o różnych parametrach technicznych, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania pełniejszego obrazu badanego zjawiska dźwiękowego.
  • W biurze pracuje czterech ekspertów pełniących funkcje biegłych sądowych z zakresu fonoskopii lub badania odsłuchowego nagrań zakłóconych.
  • Ekspertyzy fonoskopijne wykonujemy zespołowo, przy czym liczba osób zaangażowanych w konkretne zadanie zależy od jego złożoności i stopnia trudności.
  • Tworzymy interpersonalny zespół biegłych sądowych złożony z informatyków, specjalistów z zakresu fonoskopii, logopedii, lingwistyki, analizy zapisów wideo, antropologii itd. dzięki czemu nasze opinie są kompleksowe, a pełen zakres badań może być przeprowadzony na miejscu, bez wydawania kolejnych postanowień i powoływania kolejnych biegłych.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

CZAS OCZEKIWANIA:

W przypadku wykonania transkrypcji, stenogramu o długości nagrania do 30 minut wynosi on obecnie od 2 do 4 tygodni. Zlecenia wielonagraniowe, wykonujemy w terminie do 3 miesięcy.

Czas oczekiwania na badanie identyfikacyjne jednego mówcy to 3-4 miesiące od momentu akceptacji przedstawionego uprzednio kosztorysu.

Terminy wykonania opinii z zakresu fonoskopii zależne są od rodzaju zleconych badań i ilości powierzonego materiału dźwiękowego.

Icon made by xnimrodx from www.flaticon.com

POBRANIE MATERIAŁU:

Oferujemy możliwość pobrania próbek mowy w pracowni fonoskopii BES, jak również w dowolnym miejscu na obszarze całego kraju.

Koszt wykonania badań oraz czas oczekiwania na ekspertyzę ustalany jest indywidualnie na podstawie nieodpłatnej analizy wstępnej materiału przekazanego do badań.

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu informatyki, fonoskopii, logopedii, lingwistyki, analizy zapisów wideo lub antropologii.