Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

OPINIE MEDYCZNE

 

Wydział ds. Opinii Medycznych specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. Zespół biegłych opiniujących w zakresie medyczno - sądowym to specjaliści z wieloletnią praktyką wpisani na listę biegłych sądowych, jak również biegli ad hoc.

Wykonywane przez Biuro Ekspertyz Sądowych, na podstawie akt sprawy, opinie medyczne obejmują zakres dotyczący:

  • oceny postępowania medycznego (błędy medyczne, weryfikacja diagnostyki medycznej),
  • rachunku retrospektywnego,
  • kwalifikacji obrażeń i uszczerbków na zdrowiu (rekonstrukcje wypadków drogowych we współpracy z biegłymi z zakresu rekonstrukcji drogowych, ocena stopnia naruszenia czynności narządów ciała).

W zespole biegłych posiadamy lekarzy o specjalności:

AlergologiaAlergologia

Ginekologia i położnictwoGinekologia

PielęgniarstwoPielęgniarstwo

AnestezjologiaAnestezjologia

HematologiaHematologia

ProktologiaProktologia

ChemioterapiaChemioterapia

KardiologiaKardiologia

PsychiatriaPsychiatria

Chirurgia ogólnaChirurgia ogólna

LaryngologiaLaryngologia

PsychologiaPsychologia

Chirurgia naczyniowaChirurgia naczyniowa

Medycyna ratunkowaMedycyna ratunkowa

Pulmonologia i choroby płucPulmonologia i choroby płuc

Chirurgia onkologicznaChirurgia

Medycyna sądowaMedycyna sądowa

RadiologiaRadiologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologicznaChirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

NefrologiaNefrologia

RadioterapiaRadiologia

Choroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne

NeonatologiaNeonatologia

RehabilitacjaRehabilitacja

Choroby zakaźneChoroby zakaźne

Neurochirurgia i neurotraumatologiaNeurochirurgia i neurotraumatologia

ReumatologiaReumatologia

DermatologiaDermatologia

Neurochirurgia dziecięca

SeksuologiaSeksuologia

DiabetologiaDiabetologia

NeurologiaNeurologia

StomatologiaStomatologia

EndokrynologiaEndokrynologia

OkulistykaOkulistyka

Toksykologia klinicznaToksykologia kliniczna

FarmakologiaFarmakologia

OnkologiaOnkologia

TorakochirurgiaTorakochirurgia

GastrologiaGastrologia

Ortopedia- traumatologiaOrtopedia-traumatologia

TransplantologiaTransplantologia

GeriatriaGeriatria

PediatriaPediatria

UrologiaUrologia

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu medycyny sądowej.