Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE MEDYCZNE

 


Kierownik

Paulina Młynarczyk


 

Wydział ds. Opinii Medycznych specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 8 osób, 5 jest wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu medyczno - sądowych. Wydział posiada także laboratorium do badań antropologicznych.

Wykonywane przez Biuro Ekspertyz Sądowych, na podstawie akt sprawy, opinie medyczne obejmują zakres dotyczący:

  • oceny postępowania medycznego (błędy medyczne, weryfikacja diagnostyki medycznej),
  • rachunku retrospektywnego,
  • kwalifikacji obrażeń i uszczerbków na zdrowiu (rekonstrukcje wypadków drogowych we współpracy z biegłymi z zakresu rekonstrukcji drogowych, ocena stopnia naruszenia czynności narządów ciała)
  • identyfikacja nadużyć seksualnych wobec dzieci (tzw. "pedofilii"), przy współpracy seksuologa z antropologiem.

W zespole biegłych posiadamy lekarzy o specjalności:

AlergologiaAlergologia

Ginekologia i położnictwoGinekologia

PielęgniarstwoPielęgniarstwo

AnestezjologiaAnestezjologia

HematologiaHematologia

ProktologiaProktologia

ChemioterapiaChemioterapia

KardiologiaKardiologia

PsychiatriaPsychiatria

Chirurgia ogólnaChirurgia ogólna

LaryngologiaLaryngologia

PsychologiaPsychologia

Chirurgia naczyniowaChirurgia naczyniowa

Medycyna ratunkowaMedycyna ratunkowa

Pulmonologia i choroby płucPulmonologia i choroby płuc

Chirurgia onkologicznaChirurgia

Medycyna sądowaMedycyna sądowa

RadiologiaRadiologia

Chirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologicznaChirurgia szczękowo-twarzowa i stomatologiczna

NefrologiaNefrologia

RadioterapiaRadiologia

Choroby wewnętrzneChoroby wewnętrzne

NeonatologiaNeonatologia

RehabilitacjaRehabilitacja

Choroby zakaźneChoroby zakaźne

Neurochirurgia i neurotraumatologiaNeurochirurgia i neurotraumatologia

ReumatologiaReumatologia

DermatologiaDermatologia

Neurochirurgia dziecięcaNeurochirurgia i neurotraumatologia

SeksuologiaSeksuologia

DiabetologiaDiabetologia

NeurologiaNeurologia

StomatologiaStomatologia

EndokrynologiaEndokrynologia

OkulistykaOkulistyka

TorakochirurgiaTorakochirurgia

FarmakologiaFarmakologia

OnkologiaOnkologia

TransplantologiaTransplantologia

GastrologiaGastrologia

Ortopedia- traumatologiaOrtopedia-traumatologia

UrologiaUrologia

GeriatriaGeriatria

PediatriaPediatria

 

 

Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu medycyny sądowej.