Biuro Ekspertyz Sądowych

W zakresie prawa autorskiego wykonujemy:

  • analizy w zakresie nieautoryzowanego wykorzystywania i rozpowszechniania treści multimedialnych: utworów muzycznych, filmów, etc.;
  • badania w zakresie nieuprawnionego wykorzystywania znaków towarowych;
  • badania w zakresie plagiatu - analizy porównawcze, podobieństwa;
  • analizy pod kątem nielegalnego, bądź niezgodnego z licencją wykorzystywania oprogramowania.