Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

O nas

 

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną (w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k.). Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych z różnych dziedzin. Nasza instytucja prowadzi badania własne oraz badania stosowane (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.) o zasadach finansowania nauki, współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własne laboratoria badawcze i pomieszczenia specjalistyczne wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie.

Będąc największą we wschodniej Polsce i jednocześnie jedną z największych w Polsce Instytucją Specjalistyczną świadczącą tak szeroki zakres ekspertyz kryminalistycznych, posiadamy, własne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie, w których opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Siedziba biura jest o łącznej powierzchni 1100 m2.

Przez 12 lat działalności wykonaliśmy ponad 13,000 opinii z różnych dziedzin kryminalistyki.

Nasze motto

W codziennej pracy przyświeca nam pewna bardzo ważna dewiza.

Jesteśmy,
bo prawda nie obroni się sama...

Wydział ds. Księgowości Śledczej

 

 

Kierownik

Anna Skrzyńska-Ogorzałek
tel: +48 533 319 979

 

 

W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 18 osób, 13 jest wpisanych na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział ds. Opinii Medycznych

 

 

Kierownik

Anna Synajewska-Przybyś
tel: +48 695 928 530

 

 

W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 8 osób, 5 jest wpisanych na listę biegłych sądowych. Wydział posiada także laboratorium do badań antropologicznych.

więcej informacji...


Wydział Badań Biologicznych i Fizykochemicznych

 

 

Kierownik

Anna Lisikiewicz
tel: +48 791 222 343

 

 

Wydział składa się z 2 laboratoriów do badań fizykochemicznych, w którym aktualnie zatrudnionych jest 5 osób, jedna z tytułem naukowym profesora, trzy z tytułem naukowym doktora, wszystkie wpisane na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział ds. Informatyki Śledczej

 

 

Kierownik

Grzegorz Skuła
tel: +48 530 143 537

 

 

Wydział składa się z 3 laboratoriów:

  • informatyki śledczej,
  • badania urządzeń mobilnych,
  • monitoringu,

w którym aktualnie zatrudnionych jest 9 osób, 5 jest wpisanych na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział ds. Badań Fonoskopijnych

 

 

Kierownik

Agnieszka Pięcińska
tel: +48 531 331 677

 

 

Wydział składa się z 3 laboratoriów fonoskopii, w którym aktualnie zatrudnionych jest 6 osób, jedna z tytułem naukowym doktora, 4 są wpisane na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Jesteśmy instytucją specjalistyczną zatrudniającą biegłych sądowych i ekspertów z różnych dziedzin kryminalistyki.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i przygotowywane ekspertyzy.