Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

O nas

 

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną (w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k.). Opinie sporządzane na polecenie organów procesowych są wykonywane przez biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych z różnych dziedzin. Nasza instytucja prowadzi badania własne oraz badania stosowane (w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.) o zasadach finansowania nauki, współpracuje w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju. Posiada własne laboratoria badawcze i pomieszczenia specjalistyczne wyposażone w specjalistyczne oprzyrządowanie.

Będąc największą we wschodniej Polsce i jednocześnie jedną z największych w Polsce Instytucją Specjalistyczną świadczącą tak szeroki zakres ekspertyz kryminalistycznych, posiadamy, własne laboratoria oraz specjalistyczne pracownie, w których opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Siedziba biura jest o łącznej powierzchni 1100 m2.

Przez 16 lat działalności wykonaliśmy ponad 20 000 opinii z różnych dziedzin kryminalistyki.

Nasze motto

W codziennej pracy przyświeca nam dewiza:

Jesteśmy,
bo prawda nie obroni się sama...

Wydział Księgowości Śledczej

 

 

Kierownik

Aneta Maksim

 

 

W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 18 osób, 13 jest wpisanych na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział Medycyny Sądowej

 

 

Kierownik

Paulina Młynarczyk

 

 

W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 8 osób, 5 jest wpisanych na listę biegłych sądowych. Wydział posiada także laboratorium do badań antropologicznych.

więcej informacji...


Wydział Badań Kryminalistycznych

 

 

Kierownik

Anna Lisikiewicz

 

 

Wydział składa się z 2 laboratoriów do badań fizykochemicznych, w którym aktualnie zatrudnionych jest 5 osób, jedna z tytułem naukowym profesora, trzy z tytułem naukowym doktora, wszystkie wpisane na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział Informatyki Śledczej

 

 

Kierownik

Marzena Krzemińska

 

Wydział składa się z 3 laboratoriów:

  • informatyki śledczej,
  • badania urządzeń mobilnych,
  • monitoringu,

w którym aktualnie zatrudnionych jest 8 osób, 6 jest wpisanych na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Wydział Fonoskopii

 

 

Kierownik

Agnieszka Pięcińska

 

 

Wydział składa się z 3 laboratoriów fonoskopii, w którym aktualnie zatrudnionych jest 6 osób, jedna z tytułem naukowym doktora, 4 są wpisane na listę biegłych sądowych.

więcej informacji...


Jesteśmy instytucją specjalistyczną zatrudniającą biegłych sądowych i ekspertów z różnych dziedzin kryminalistyki.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i przygotowywane ekspertyzy.