Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Studia podyplomowe z zakresu Informatyki śledczej

Studia podyplomowe z zakresu Informatyki śledczej realizowane są w partnerstwie z Biurem Ekspertyz Sądowych w Lublinie.

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów jak również, coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci.

Zajęcia prowadzą eksperci, będący praktykami w swoich dziedzinach. Pracownicy laboratoriów odzyskiwania danych, analiz monitoringów, eksperci od analizy urządzeń mobilnych w tym zajmujący się zakładaniem i wyszukiwaniem podsłuchów elektronicznych. Większość wykładowców pełni dodatkowo funkcje biegłych sądowych, przygotowując opinie dla wymiaru sprawiedliwości oraz prezentując je w sądzie. Aspekty prawne przedstawią sędzia i prokurator, najlepiej obrazując z dwóch punktów widzenia problemy z jakimi informatycy śledczy spotykają się na sali sądowej.

Absolwenci tej specjalizacji znajdą zatrudnienie we wszelkiego rodzaju firmach i instytucjach na stanowisku specjalisty ds.:

bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej,

bezpieczeństwa informacji,

informatyki śledczej.

Wiedza z zakresu studiów pozwala na znalezienie zatrudnienia w strukturach policji i służb jako ekspert od informatyki śledczej. Zapotrzebowanie na umiejętności absolwentów kierunku występuje zarówno w sferze publicznej jak i prywatnej.

Opiekun kierunku – mgr inż. Tomasz Sidor, biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na co dzień kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, gdzie pod jego okiem i ze współudziałem zostało przygotowanych ponad 1700 opinii z najróżniejszych dziedzin informatyki śledczej. Dodatkowo trener i wykładowca prowadzący zajęcia między innymi dla sędziów, prokuratorów i policjantów. 

Dla kogo Informatyka śledcza?

Odbiorcami studiów z zakresu informatyki śledczej są kandydaci na biegłych sądowych, obecni biegli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje oraz być na bieżąco z CF (Computer Forensics), policjanci. Osoby z działów bezpieczeństwa różnych organizacji, osoby pragnące zgłębić tematykę zagadnień informatyki śledczej i bezpieczeństwa. 

Tryb nauki i czas trwania

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa lub trzy tygodnie.

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy, uzyskanie wymaganych zaliczeń przewidzianych w programie studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej.  

Zapisy i informacje na temat programu studiów można odnaleźć na stronie: https://wspa.pl/studia-podyplomowe/informatyka-sledcza/