Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Poniżej przedstawiamy artykuły dotyczące studiów prowadzonych przy współpracy pracowników Biura Ekspertyz Sądowych z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Rozpoczęcie Studiów z informatyki śledczej

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci. Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zainicjowało w tym roku otwarcie nowego kierunku studiów podyplomowych. Kierunek o nazwie Informatyka śledcza, realizowany jest dodatkowo pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.