Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Rozpoczęcie studiów

Studia mają na celu dostarczenie specjalistycznej wiedzy i umiejętności z obszaru informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informatycznego. Coraz większa ilość zagrożeń z jakimi stykają się użytkownicy komputerów oraz coraz większa ilość przestępstw popełnianych w cyberprzestrzeni z wykorzystaniem różnorodnych urządzeń informatycznych, powodują wzrost zapotrzebowana na specjalistów ukierunkowanych na zabezpieczanie, zbieranie i analizę danych z urządzeń i sieci. Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, zainicjowało w tym roku otwarcie nowego kierunku studiów podyplomowych. Kierunek o nazwie Informatyka śledcza, realizowany jest dodatkowo pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie.

Od czasu pojawienia się pierwszych komputerów osobistych, minęły trzy dekady. W tym czasie świat oplotły sieci informatyczne, a wraz z tym wzrosła też liczba zagrożeń z jakimi spotykają się użytkownicy komputerów. Podejmując współpracę z WSPiA wspólnie uznaliśmy, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się zabezpieczaniem, zbieraniem i analizą danych z urządzeń oraz sieci.

Celem jaki chcemy osiągnąć w toku studiów, jest przekazanie wiedzy z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa informatycznego.  Chcemy aby nasi absolwenci byli specjalistami gruntownie przygotowanymi w  dziedzinie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej.  Studiując z nami, można zyskać wiedzę i kompetencje pozwalające na znalezienie zatrudnienia jako specjalista ds. informatyki śledczej oraz bezpieczeństwa informacji.

Nasz kierunek studiów dedykowany jest przede wszystkim osobom ubiegającym się o status biegłego sądowego, biegłym sądowym podnoszącym swoje kwalifikacje, pracownikom Policji, instytucjom specjalistycznym oraz osobom pragnącym zgłębić tematykę informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa.

Opiekunem kierunku z ramienia Biura Ekspertyz Sądowych został Tomasz Sidor. Na dotychczasowe doświadczenie Opiekuna, składa się przede wszystkim wieloletnie pełnienie funkcji biegłego sądowego z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Na co dzień Tomasz Sidor jest kierownikiem Laboratorium informatyki śledczej w naszym Biurze, gdzie za jego sprawą lub z aktywnym współudziałem, powstało ponad 1700 opinii z najróżniejszych dziedzin informatyki. Ponadto jest  trenerem oraz wykładowcą prowadzącym zajęcia między innymi dla sędziów, prokuratorów i policjantów.

Studia podyplomowe trwają dwa semestry i odbywają się w systemie niestacjonarnym. Wykłady prowadzone będą w soboty i niedziele.

Inauguracja zajęć obyła się w terminie 13-14.10 2018 r. W tym czasie wykłady poprowadzili Tomasz Sidor oraz  prokurator - Pani Dorota Kalinowska-Kłos, która przybliżyła słuchaczom aspekty prawne pracy biegłego sądowego.

Szczegółowy program studiów dostępny jest pod adresem:

https://wspa.pl/pl/studia-podyplomowe/informatyka-sledcza