Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

  • Opinie wydają biegli sądowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
  • Ekspertyzy wykonujemy w krótkich terminach
  • Udzielamy bezpłatnych konsultacji organom procesowym

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

  • Zapewniamy bezpieczeństwo materiałów dowodowych
  • Stosujemy przyjęte w rozporządzeniach stawki
  • Posiadamy zabezpieczone i nowoczesne laboratoria

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

  • Opinie wydajemy zespołowo
  • Biegli są wpisani na listach biegłych przy Sądach Okręgowych
  • Dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach

Informacja w związku z epidemią

Jako Instytucja Specjalistyczna wykonująca opinie sądowe i ekspertyzy na rzecz organów, takich jak prokuratura, policja i sądy staramy się pracować w sposób niezakłócony. W celu podniesienia bezpieczeństwa Państwa i naszego, wprowadziliśmy dodatkowe środki ochrony.

Niektóre czynności, jak na przykład pobieranie materiału porównawczego, czy badania wymagające bezpośredniego kontaktu z innymi osobami zostały wstrzymane do czasu unormowania sytuacji.

Pomimo trudności jesteśmy cały czas do Państwa dyspozycji w godzinach pracy od 7:30 do 15:30 - poprzez kontakt telefoniczny, skrzynkę elektroniczną, faks, jak również z wykorzystaniem wideokonferencji spełniającej normy bezpieczeństwa instytucji państwowych. Kontakt z biegłymi możliwy jest przez sekretariat Biura lub bezpośrednio.

Nieprzerwanie odbieramy materiały dowodowe – przy zachowaniu podwyższonych standardów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem szczególnej ostrożności.

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

rozwiń

rozwiń

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.  

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.

Zdalny udział w postępowaniu dowodowym w Sądach w całej Polsce

Nasze Biuro posiada specjalnie przystosowane pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie postępowania dowodowego na odległość w systemie wideokonferencji.

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do korzystania z możliwości zdalnego udziału na rozprawach sądowych. Technologia ta umożliwia przesłuchanie uczestników postępowania - świadków, biegłych, stron na odległość bez konieczności osobistego udziału w sali sądowej.

Oferta Wideokonferencji

Badania w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

W związku z art. 306a Kodeksu karnego o zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru wykonujemy opinie w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

Badania wykonujemy na terenie całej Polski.

Więcej informacji w zakładce Drogomierze