Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Opinie wydają biegli sądowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Ekspertyzy wykonujemy w krótkich terminach
 • Udzielamy bezpłatnych konsultacji organom procesowym

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Zapewniamy bezpieczeństwo materiałów dowodowych
 • Stosujemy przyjęte w rozporządzeniach stawki
 • Posiadamy zabezpieczone i nowoczesne laboratoria

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Opinie wydajemy zespołowo
 • Biegli są wpisani na listach biegłych przy Sądach Okręgowych
 • Dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach

BEZPŁATNE SZKOLENIE INTERNETOWE

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność zaprosić pracowników Sądów, Prokuratur i Policji na bezpłatne zamknięte szkolenia internetowe, na których omawiamy tematykę wykonywania opinii sądowych w zakresie, w którym się specjalizujemy:

 • księgowość śledcza,
 • medycyna,
 • cyberprzestępczość,
 • urządzenia mobilne,
 • fonoskopia,
 • monitoring,
 • antropologia,
 • fizykochemia,
 • broń i amunicja.

Szkolenia są zaplanowane na cały rok 2021 i odbywają się dwa razy w miesiącu.

Szkolenie trwa około 2 godzin i jest podzielone na dwie części:

 1. Przedstawienie problematyki przez biegłego specjalizującego się w danej dziedzinie.
 2. Odpowiedzi na zadane pytania przez publiczność.

Są to szkolenia oficjalnie organizowane przez nasze Biuro, które są zakończone zaświadczeniem ukończenia.

Aby zapisać się na najbliższe szkolenie zapraszamy do kliknięcia w przycisk poniżej.

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

rozwiń

rozwiń

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.  

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.

Zdalny udział w postępowaniu dowodowym w Sądach w całej Polsce

Nasze Biuro posiada specjalnie przystosowane pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie postępowania dowodowego na odległość w systemie wideokonferencji.

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do korzystania z możliwości zdalnego udziału na rozprawach sądowych. Technologia ta umożliwia przesłuchanie uczestników postępowania - świadków, biegłych, stron na odległość bez konieczności osobistego udziału w sali sądowej.

Oferta Wideokonferencji

Badania w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

W związku z art. 306a Kodeksu karnego o zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru wykonujemy opinie w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

Badania wykonujemy na terenie całej Polski.

Więcej informacji w zakładce Drogomierze