Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Opinie wydają biegli sądowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Ekspertyzy wykonujemy w krótkich terminach
 • Udzielamy bezpłatnych konsultacji organom procesowym

Ciągle się rozwijamy i bierzemy udział we wprowadzaniu innowacji na rynku technologicznym. Jest to możliwe m. in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Więcej informacji tutaj.

Pełne wsparcie dla prawników na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie

Jesteśmy największą we wschodniej Polsce Instytucją Specjalistyczną, która od 16 lat wydaje opinie sądowe i ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Od 2008 roku nasi biegli wykonali ponad 20 000 opinii. Wysoka jakość, wiedza, profesjonalne podejście, praca zespołowa biegłych i ekspertów sprawiają, że opinie wydawane przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie są wysoko oceniane zarówno przez instytucje takie jak prokuratura, policja i sąd, jak i przez klientów indywidualnych, a nasi biegli wybitnie dobrze radzą sobie na sali sądowej. Elastyczność firmy i doświadczenie biegłych powoduje, że jesteśmy partnerem dla każdej instytucji i osoby indywidualnej.

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

rozwiń

rozwiń

Badanie urządzeń mobilnych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie, wykonuje opinie z zakresu:

 1. Uzyskiwanie dostępu do urządzeń mobilnych zabezpieczonych hasłem.
 2. Zabezpieczenie części lub całości danych z urządzeń mobilnych oraz dołączonych do nich nośników (karty pamięci, karty SIM).
 3. Odzyskanie skasowanych danych.
 4. Zastosowanie metod pozwalających na bezpośredni odczyt zawartości pamięci (ISP, Chip-off) w przypadku urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych.
 5. Odzyskiwanie danych z uszkodzonych rejestratorów samochodowych (kamery samochodowe).

Opinie medyczne

Wydział ds. Opinii Medycznych specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 8 osób, 5 jest wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresu medyczno-sądowych. Wydział posiada także laboratorium do badań antropologicznych.

Wykonywane przez Biuro Ekspertyz Sądowych, na podstawie akt sprawy, opinie medyczne obejmują następujący zakres:

 1. Ocena postępowania medycznego (błędy medyczne, weryfikacja diagnostyki medycznej).
 2. Rachunek retrospektywny.
 3. Kwalifikacja obrażeń i uszczerbków na zdrowiu (rekonstrukcje wypadków drogowych we współpracy z biegłymi z zakresu rekonstrukcji drogowych, ocena stopnia naruszenia czynności narządów ciała).
 4. Identyfikacja nadużyć seksualnych wobec dzieci (tzw. "pedofilia"), przy współpracy seksuologa z antropologiem.

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.