Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Opinie wydają biegli sądowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
 • Ekspertyzy wykonujemy w krótkich terminach
 • Udzielamy bezpłatnych konsultacji organom procesowym

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Zapewniamy bezpieczeństwo materiałów dowodowych
 • Stosujemy przyjęte w rozporządzeniach stawki
 • Posiadamy zabezpieczone i nowoczesne laboratoria

Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

 • Opinie wydajemy zespołowo
 • Biegli są wpisani na listach biegłych przy Sądach Okręgowych
 • Dzielimy się swoja wiedzą i doświadczeniem na szkoleniach

BEZPŁATNE SZKOLENIE INTERNETOWE

Szanowni Państwo,
Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie ma przyjemność zaprosić na:

 
BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE
Zabezpieczanie
dokumentacji z zakresu
zarządzania i bankowości
 
 
Podczas szkolenia poznają Państwo:
 • podział przedsiębiorstw w zależności od typu prowadzonej ewidencji księgowej (na przykładzie opinii),
 • sposoby pozyskiwania danych w bankach i instytucjach finansowych.
 

Termin szkolenia online: 18 marca 2021 r. godz. 11:00  
  

 

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

rozwiń

rozwiń

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.  

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.

Zdalny udział w postępowaniu dowodowym w Sądach w całej Polsce

Nasze Biuro posiada specjalnie przystosowane pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie postępowania dowodowego na odległość w systemie wideokonferencji.

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do korzystania z możliwości zdalnego udziału na rozprawach sądowych. Technologia ta umożliwia przesłuchanie uczestników postępowania - świadków, biegłych, stron na odległość bez konieczności osobistego udziału w sali sądowej.

Oferta Wideokonferencji

Badania w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

W związku z art. 306a Kodeksu karnego o zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru wykonujemy opinie w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

Badania wykonujemy na terenie całej Polski.

Więcej informacji w zakładce Drogomierze