Instytucja Specjalistyczna Biuro Ekspertyz Sądowych

  • Opinie wydają biegli sądowi i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
  • Ekspertyzy wykonujemy w krótkich terminach
  • Udzielamy bezpłatnych konsultacji organom procesowym

Ciągle się rozwijamy i bierzemy udział we wprowadzaniu innowacji na rynku technologicznym. Jest to możliwe m. in. dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Więcej informacji tutaj.

Pełne wsparcie dla prawników na każdym etapie prowadzonej sprawy.

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie

Jesteśmy największą we wschodniej Polsce Instytucją Specjalistyczną, która od 15 lat wydaje opinie sądowe i ekspertyzy z różnych dziedzin kryminalistyki. Od 2008 roku nasi biegli wykonali ponad 20,000 opinii. Wysoka jakość, wiedza, profesjonalne podejście, praca zespołowa biegłych i ekspertów sprawiają, że opinie wydawane przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie są wysoko oceniane zarówno przez instytucje takie jak prokuratura, policja i sąd, jak i przez klientów indywidualnych, a nasi biegli wybitnie dobrze radzą sobie na sali sądowej. Elastyczność firmy i doświadczenie biegłych powoduje, że jesteśmy partnerem dla każdej instytucji i osoby indywidualnej.

Oferta dla instytucji sądów, prokuratury, policji

rozwiń

rozwiń

Profesjonalne opinie i ekspertyzy Biura Ekspertyz Sądowych

Jesteśmy Instytucją Specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. prowadzimy badania własne oraz badania stosowane w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, współpracujemy w zakresie naukowym z uczelniami z całego kraju.

Dysponujemy własnymi laboratoriami i specjalistycznymi pracowniami, gdzie opracowywane są opinie sądowe i ekspertyzy. Prowadzimy badania specjalistyczne, dysponujemy stosowanym zapleczem technicznym, laboratoryjnym i kadrowym.  

Pracujący w naszej Instytucji biegli i specjaliści są ekspertami w swoich dziedzinach. By zapewnić wysoką jakość naszych opinii, prace nad nimi wykonywane są w zespołach, a cały proces jest weryfikowany i nadzorowany.

Specjalizujemy się w sprawach trudnych, w których wymagane jest nietypowe podejście i współpraca biegłych z zakresów różnych specjalności. Powstające w ten sposób opinie interdyscyplinarnych zespołów, stanowią kompleksowy obraz danej sprawy z uwzględnieniem stanowiska biegłych z różnych specjalizacji, ujęty w ramach wspólnej opinii. Biegli i eksperci bronią swoich opinii w sądach.

Wykonujemy opinie zarówno jako Instytucja Specjalistyczna powołana przez właściwy organ procesowy (sąd, prokuratura, policja, służby, etc.), jak i eksperci dla osób prywatnych i firm.

Zdalny udział w postępowaniu dowodowym w Sądach w całej Polsce

Nasze Biuro posiada specjalnie przystosowane pomieszczenie umożliwiające przeprowadzenie postępowania dowodowego na odległość w systemie wideokonferencji.

W związku z epidemią koronawirusa zachęcamy do korzystania z możliwości zdalnego udziału na rozprawach sądowych. Technologia ta umożliwia przesłuchanie uczestników postępowania - świadków, biegłych, stron na odległość bez konieczności osobistego udziału w sali sądowej.

Oferta Wideokonferencji

Badania w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

W związku z art. 306a Kodeksu karnego o zmianie wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencji w prawidłowość jego pomiaru wykonujemy opinie w zakresie ingerencji we wskazania drogomierzy.

Badania wykonujemy na terenie całej Polski.

Więcej informacji w zakładce Drogomierze