Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Szkolenia Biura Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń dla sądów, prokuratur i policji. W zaproponowanym zakresie szkolenia dotyczą zagadnień z informatyki śledczej, księgowości śledczej, fonoskopii, antropologii, analiz monitoringu i analizy telefonów komórkowych.

Są one dedykowane dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami poruszanymi w opiniach biegłych sądowych i instytucji specjalistycznych. Szkolenia prowadzone są na podstawie zaproponowanych przez Biuro tematów, które mogą być modyfikowane według potrzeb zainteresowanych instytucji. Prowadzone są w macierzystych jednostkach instytucji. Szkolenia prowadzą wieloletni specjaliści z danych dziedzin, doświadczeni biegli sądowi i wykładowcy. Przeprowadziliśmy już w poprzednich latach co najmniej kilkadziesiąt tego typu szkoleń dla różnych instytucji (Sądy, Prokuratura, Policja), co możemy poprzeć otrzymanymi rekomendacjami. Możliwe jest wydanie zaświadczenia o przeprowadzeniu szkolenia.

Informatyka Śledcza

 1. „Skąd tu się wzięły te materiały pornograficzne?”
  Ustalanie źródeł pochodzenia materiałów pornograficznych z wizerunkami nieletnich zabezpieczonych w telefonie, komputerze, tablecie czy na zewnętrznych nośnikach. Ocena przesyłania, rozpowszechniania materiałów.
 2. „Kto użytkował sprzęty (komputer, telefon i tablet)?”
  Metoda i wiarygodność przypisania sprzętu lub konkretnych danych do osoby.
 3. ”Czy można zabezpieczyć więcej informacji? Cloud Computing Forensics.”
  Poszukiwanie i zabezpieczanie danych z chmury. Rozszerzanie zabezpieczenia na dane znajdujące się poza klasycznym materiałem dowodowym, co można uzyskać.
 4. ”Wyszukiwanie behawioralne w przypadkach przestępczości gospodarczej.”
  Praca biegłych z dużą ilością danych w zakresach wielokontekstowych śledztw. Współpraca z biegłymi i zalety właściwego przygotowania danych.
 5. „Co w świecie danych zostawiają samobójcy?”
  Analizy przypadków dotyczących samobójstw i śladów elektronicznych pozostawionych w takich przypadkach.
 6. „Ocena opinii biegłego.”
  Przydatność opinii, wiarygodność prezentowanych danych i umiejętność oceny zawartości opinii biegłego.

Analizy telefonów

 1. „Metody inwazyjne odczytu telefonów – kiedy warto zaryzykować?”
  Nowoczesne metody odczytu danych z urządzeń mobilnych, ryzyko i korzyści z tym związane.
 2. „Fakty i mity o użytkowniku na podstawie jego telefonu.”
  Ustalanie faktów na podstawie sposobu i czasu użytkowania urządzeń mobilnych. Obalanie mitów dotyczących użytkowników.

Antropologia i analiza monitoringu

 1. "Czy na nagraniu można odsłonić firankę?"
  Wszystko co aktualnie wiadomo o możliwościach analiz monitoringu. Granice poprawy jakości a analiza w zakresie innych dziedzin w tym antropologii i fonoskopii.
 2. "Czy na tym nagraniu widać postać oskarżonego?"
  Kryteria i możliwości identyfikacji osób z zapisów wizualnych.
 3. Cienka granica w pornografii...”
  Czyli o klasyfikacji treści pornograficznych oraz ocenie wieku biologicznego osób na materiale multimedialnym.

Fonoskopia

 1. "CSI Kryminalne zagadki, a rzeczywiste możliwości poprawy jakości nagrań."
  Kiedy się da, a kiedy nie da poprawić jakość. A jeśli nie jest to możliwe co można zrobić z materiałem dźwiękowym.
 2. I kto to mówi?”
  Identyfikacja mówcy na podstawie głosu i mowy (ze szczególnym naciskiem na możliwości i ograniczenia).
 3. „Czy można ustalić, które drzwi kłapnęły?”
  W prosty sposób o skomplikowanych zagadnieniach fonoskopii.
 4. „Autentyczność nagrań.”
  Ustalenie czy nagranie jest autentyczne, oryginalne, modyfikowane.

Księgowość

 1. Pranie „brudnych” pieniędzy.
  Przykłady i ich omówienie.
 2. Zabezpieczenie dokumentacji – znaczenie dowodowe dokumentów księgowych.
  Przykłady i ich omówienie.
 3. Dowód z dokumentu w sprawie o przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.
  Przykłady i ich omówienie.
 4. Zasady sporządzania opinii z zakresu obrotu gospodarczego.
  Przykłady i ich omówienie.
 5. Dowód z opinii biegłego w sprawie karnej gospodarczej.
  Przykłady i ich omówienie.
 6. Metodyka pracy policjanta z biegłym w sprawie karnej-gospodarczej.
  Przykłady i ich omówienie.
 7. Powtarzające się mechanizmy popełniania przestępstw karno-gospodarczych.
  Przykłady i ich omówienie.
 8. Poszukiwanie dowodów w sytuacji ukrycia/zniszczenia dokumentacji ekonomiczno-finansowej przez osobę podejrzaną.
  Przykłady i ich omówienie.
 9. Znaczenie dokumentacji zgromadzonej w aktach upadłościowych podmiotu w ustaleniu znamion przestępstw zawartych w rozdziale XXXVI kk.
  Przykłady i ich omówienie.
 10. Przeszukanie prowadzone przy udziale biegłego z zakresu ekonomii i finansów - wstępne badanie dokumentów, rola i znaczenie czynności wstępnych.
  Przykłady i ich omówienie.
 11. Powtarzające się nieprawidłowości w zabezpieczaniu śladów (ekonomiczno-finansowych, dowodów cyfrowych).
  Przykłady i ich omówienie.
 12. Polemika dowodowa z innymi opiniami biegłych, najczęściej popełniane błędy przez organy ścigania w sprawach karno-gospodarczych, informatycznych.
  Przykłady i ich omówienie.
 13. Zakres odpowiedzialności kierownictwa i członków zarządu w różnych typach spółek prawa handlowego.
  Przykłady i ich omówienie.

 

Szkolenia prowadzimy od 8 lat, a wiedza praktyczna i sposób jej przekazywana przez naszych ekspertów jest bardzo ceniona przez uczestników, na dowód czego załączamy niektóre z uzyskanych rekomendacji.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z koordynatorem szkoleń, biegłym Pawłem Szalakiem – tel. 502-720-701

 


Załącznik nr 1 - Oferta szkoleń prowadzonych przez Biuro Ekspertyz Sądowych