Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Szkolenia Biura Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie prowadzi cykl bezpłatnych szkoleń dla sądów, prokuratur i policji. Szkolenia dotyczą księgowości śledczej, informatyki śledczej, monitoringu, fonoskopii, badań pisma, zabezpieczania dokumentacji medycznej itp. i prowadzone są przez biegłych sądowych, praktyków wykonujących i nadzorujących dziesiątki opinii miesięcznie.

Prowadzone są na podstawie zaproponowanych przez Biuro tematów, dostosowanych do potrzeb zainteresowanych instytucji.

Szkolenia prowadzimy od 5 lat, a wiedza praktyczna i sposób jej przekazywana przez naszych ekspertów jest bardzo ceniona przez uczestników, na dowód czego załączamy niektóre z uzyskanych rekomendacji.

Instytucje zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.