Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Przeprowadzone szkolenia i wykłady.

Szkolenia prowadzone przez biegłych Biura Ekspertyz Sądowych cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Świadczą o tym nie tylko statystyki, ale także odzew ze strony instytucji oraz jednostek im podległych. W tym roku największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu księgowości oraz informatyki śledczej.

Poniżej krótki opis kilkunastu ostatnich spotkań.

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

We współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie zostało przeprowadzone szkolenie dla prokuratorów i asesorów zajmujących się tematyką śledztw gospodarczych.

W szkoleniu przeprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. wzięło udział 60 prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz jednostek podległych.
Szkolenie było przeprowadzone przez biegłą z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie - Magdalenę Bodys i zostało podzielone na dwa główne moduły:
- dowód z dokumentu w sprawie o przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego;
- zakres odpowiedzialności kierownictwa i członków zarządu w różnych typach spółek prawa handlowego.

PROKURATURA OKRĘGOWA W LEGNICY – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

7 czerwca 2016r. biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej – Magdalena Bodys poprowadziła kolejne szkolenie z zakresu księgowości śledczej. Tym razem w PO w Legnicy poruszony został temat prania „brudnych” pieniędzy.

Dzięki posiadanej wiedzy oraz doświadczeniu biegłej w zakresie postępowań z art. 299 KK (przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu) Prokuratorzy Prokuratur Okręgu Legnickiego mogli poznać aktualne metody wykrywania oraz udowadniania przestępstw, w sprawach związanych z księgowością śledczą.

SĄD OKRĘGOWY W GDAŃSKU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA I INFORMATYKA ŚLEDCZA

Szkolenie dla Sędziów Sądu Okręgowego w Gdańsku – Wydziału Karnego i Wydziału Gospodarczego, odbyło się pod hasłem księgowości oraz informatyki śledczej. Poprowadziło je dwóch biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie. Tematykę księgowości śledczej prezentowała biegła z zakresu  rachunkowości, finansów i księgowości śledczej – Magdalena Bodys. W tej części spotkania zostały poruszone tematy, takie jak:

 • zasady sporządzania opinii z zakresu obrotu gospodarczego,
 • dowód z opinii biegłego w sprawie karnej gospodarczej,
 • poszukiwanie dokumentacji ekonomiczno – finansowej,
 • powtarzające się mechanizmy przestępstw karno – skarbowych,
 • pranie „brudnych” pieniędzy

Natomiast część szkolenia, związaną z obszarem informatyki śledczej, poprowadził biegły sądowy z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu przy Sądzie Okręgowym w Lublinie – Tomasz Sidor. Jego tematyka dotyczyła sposobów zabezpieczania dowodów cyfrowych oraz polemiki dowodowej, związanej z oceną opinii biegłych.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W GDAŃSKU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

W dniach 11-13 kwietnia 2016r. biegła Magdalena Bodys poprowadziła kolejne szkolenie z zakresu Księgowości Śledczej, w którym wzięło udział 47 Policjantów Wydziałów dw. z Przestępczością Gospodarczą.

Jego tematyka dotyczyła zabezpieczania dokumentacji oraz ich znaczenia w dalszym postępowaniu. Biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej zwróciła także uwagę na aspekt powtarzalności określonych mechanizmów w przestępstwach karno – skarbowych. Uczestnicy szkolenia poznali również sposoby postępowania w sytuacji, gdy osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa ukryła lub zniszczyła dokumentację ekonomiczno – finansową.

Dzięki doświadczeniu biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, szkolenie oparte zostało na praktycznej oraz aktualnej wiedzy na temat działań przestępczych.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

24 marca 2016r. odbyło się kolejne szkolenie, które poprowadziła nasza biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej. Tym razem Magdalena Bodys szkoliła Policjantów Wydziałów Dochodzeniowo - Śledczego i Przestępczości Gospodarczej z Komendy Wojewódzkiej oraz  Komend Powiatowych Województwa Lubelskiego.

Szkolenie opierało się na trzech głównych blokach tematycznych:

 • rodzaje dokumentów księgowych w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej i ich znaczenie informacyjne,
 • dowód z dokumentu w sprawach o przestępstwa w obrociegospodarczym,
 • poszukiwanie dowodów w sytuacji ukrycia lub zniszczeniadokumentacji finansowej przez osobę podejrzaną.

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

Szkolenie dla Sędziów Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydziału Karnego i Gospodarczego, odbyło się pod znakiem księgowości śledczej. Biegła z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej - Magdala Bodys zapoznała uczestników z tematyką dokumentu w sprawie o przestępstwa opisane w rozdziale XXXVI Kodeksu Karnego.

Spotkanie zostało podzielone na trzy moduły, które dotyczyły:

 • Poszukiwania dowodów w sytuacji ukrycia/zniszczenia dokumentacjiekonomiczno – finansowej przez osobę podejrzaną,
 • Zasad sporządzania opinii z zakresu obrotu gospodarczego,
 • Polemiki dowodowej z innymi opiniami biegłych (najczęściej popełniane błędy przez organy ścigania w sprawachkarno – gospodarczych)

PROKURATURA OKRĘGOWA W SIERADZU – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

W szkoleniu organizowanym przez Biuro Ekspertyz Sądowych dla Prokuratury Okręgowej w Sieradzu wzięło udział około 30 osób.

W trakcie trwania szkolenia, prowadząca – biegła Magdalena Bodys, prezentowała uczestnikom sposoby zabezpieczania dokumentacji księgowej przy jednoczesnym wskazaniu na ich znaczenie informacyjne w dalszej pracy z dowodami.

Podczas spotkania została także poruszona tematyka prania „brudnych” pieniędzy, która dotyczyła m.in. określania podmiotów mających związek z procederem, jak i prowadzenia całej analizy przepływu środków pieniężnych.

PROKURATURA OKRĘGOWA WARSZAWA – PRAGA – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA I FONOSKOPIA

Dnia 3 marca 2016r. odbyło się szkolenie z zakresu księgowości śledczej, które poprowadziła biegła Magdalena Bodys.

Szkolenie dotyczące księgowości śledczej zostało podzielone na dwa główne moduły. W pierwszym z nich, uczestnicy mogli zapoznać się z procedurami zabezpieczania dokumentacji, w tym ze znaczeniem dowodowym dokumentów księgowych. Drugi panel dotyczył tematyki dokumentów księgowych oraz ich roli w całym postępowaniu, w sprawie o przestępstwa opisane w XXXVI rozdziale KK.

W tym samym dniu, biegły z zakresu badania odsłuchowego nagrań zakłóconych – Paweł Dejko, poprowadził wykład na temat możliwości identyfikacji osób na podstawie badań fonoskopijnych.

PROKURATURA OKRĘGOWA W KATOWICACH – KSIĘGOWOŚĆ ŚLEDCZA

Cykl roku 2016 otwiera szkolenie prowadzone przez biegłą z zakresu rachunkowości, finansów i księgowości śledczej - Magdalenę Bodys, w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie i skierowane było do Prokuratorów Prokuratur Okręgu Katowickiego.

Jego tematyka dotyczyła sposobów zabezpieczania dokumentacji, znaczenia dowodowego dokumentów księgowych oraz ich wpływu na całe postępowanie związane z obrotem gospodarczym. Podczas spotkania został również poruszony temat prania „brudnych” pieniędzy.

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie - Informatyka Śledcza

Ostatnie szkolenie tego roku za nami. Pan biegły Tomasz Sidor w dniu 24 listopada 2015 roku przeprowadził szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej w Prokuraturze Okręgowej w Tarnowie. W szkoleniu udział wzięli prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej, podległych Prokuratur Rejonowych oraz funkcjonariusze Policji z jednostek na terenie Tarnowa i okolic.

Szkolenie podzielone było na dwa bloki tematyczne. W pierwszym nasz biegły prezentował tematykę związaną z szeroko rozumianym tematem śladów cyfrowych, możliwości dowodowych z dowodu elektronicznego oraz omawiał ich słabe i mocne strony. Drugi blok tematyczny dotyczył możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań z monitoringów

Współpraca pomiędzy prowadzącym i słuchaczami przebiegała bardzo dobrze, liczne pytania na koniec potwierdziły aktywny udział wszystkich uczestników, a samo szkolenie zaowocowało możliwością dalszej współpracy.

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - informatyka śledcza

10 listopada 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się bezpłatne szkolenie zatytułowane: "Dowody w Informatyce Śledczej”. Organizatorem szkolenia było Biuro Ekspertyz Sądowych, a prowadził je przedstawiciel i kierownik Laboratorium Informatyki Śledczej pan Tomasz Sidor - biegły przy Sądzie Okręgowym w Lublinie z zakresu informatyki, technik telekomunikacyjnych i analizy zapisów monitoringu.

Treść prezentacji została specjalnie zmodyfikowana pod potrzeby osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą dochodzeniowo-śledczą. W szkoleniu udział wzięło ok. 70 funkcjonariuszy - pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz podległych jednostek z: Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma, Krasnegostawu, Kraśnika, Łukowa, Opola Lubelskiego, Radzynia Podlaskiego, Ryk i Świdnika.

Podczas szkolenia omówiono zagadnienia dotyczące dowodów w informatyce śledczej oraz aktualnych możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań video. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe.

Szkolenie zostało świetnie odebrane przez słuchaczy, zainicjowało szereg dyskusji i zaowocowało wieloma nowymi kontaktami.

Prokuratura Okręgowa w Łodzi, Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Prokuratura Okręgowa w Sieradzu - informatyka śledcza

"Dowody w informatyce śledczej" oto temat cyklu szkoleń, jakie mieliśmy okazję przeprowadzić w ostatnich dniach.

Dzień pierwszy: 04.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Łodzi. 25 prokuratorów wzięło udział w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Słuchacze wykładu pana biegłego Tomasza Sidora z zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Zostało ono bardzo dobrze odebrane.

Dzień drugi: 05.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Katowicach. 46 prokuratorów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Przebiegło w atmosferze skupienia i zainteresowania. Szereg poszkoleniowych dyskusji zarówno w związku z tematem szkolenia jak i z szeroko rozumianego zakresu informatyki śledczej potwierdził zaciekawienie tematem i chęć dalszej kooperacji.

Szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej

Dzień trzeci: 06.11.2015 r., miejsce: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu. W ostatnim dniu cyklu szkoleń udział wzięło 30 prokuratorów uczestniczyło w szkoleniu z zakresu informatyki śledczej. Szkolenie oceniono jako zrozumiałe, rzeczowe i wnikliwe.

Cały cykl szkoleń zakończył się pomyślnie zarówno dla Uczestników, którzy wynieśli z nich przede wszystkim nowe informacje, jak i dla Prowadzącego - teraz jeszcze bardziej doświadczonego na polu szkoleniowym.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku - informatyka śledcza i księgowość śledcza

Tym razem zawitaliśmy w progi Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z ofertą szkoleniową z zakresu Informatyki Śledczej oraz Księgowości Śledczej. Organizatorem szkolenia był prokurator Adam Kozub, pełniący również funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej. Szkolenie odbyło się w dniach 19 – 20 października 2015 r.
W szkoleniach z zakresu Informatyki Śledczej prowadzonych przez biegłego Tomasza Sidora oraz Księgowości Śledczej prowadzonych przez biegłą Magdalenę Bodys wzięło udział ponad 60 osób, zajmujących się na co dzień przestępczością gospodarczą w tym praniem brudnych pieniędzy oraz mających styczność ze śladami cyfrowymi i dowodami elektronicznymi.
Coraz wymyślniejsze i bardziej skomplikowane metody działań przestępców powodują że konieczne jest opracowywanie nowych technik kryminalistycznych, metod wykrywania i udowadniania przestępstw oraz dzielenie się i propagowanie wiedzy o sposobach działań przestępczych. Ogromna wiedza i doświadczenie biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie procentuje w postaci bardzo ciekawych szkoleń opartych na praktycznej i aktualnej wiedzy o nowoczesnych formach działań przestępczych.

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku - informatyka śledcza i księgowość śledcza (kopia)

Szkolenie w Prokuraturze Okręgowej w Białymstoku - prowadzący Tomasz Sidor

Prokuratura Okręgowa w Słupsku - Informatyka Śledcza

Kolejny tydzień, kolejne szkolenie. Tym razem pan biegły Tomasz Sidor gościł w Prokuraturze Okręgowej w Słupsku, gdzie w dniu 15 października 2015 roku prowadził szkolenie z zakresu Informatyki Śledczej. W szkoleniu wzięło udział ponad 20 prokuratorów i kilku funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. Nasz biegły prezentował tematykę związaną z szeroko rozumianym tematem śladów cyfrowych, możliwości dowodowych z dowodu elektronicznego oraz omawiał ich słabe i mocne strony. Szkolenie przebiegło sprawnie i zostało dobrze przyjęte przez uczestników.

Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - księgowość śledcza i informatyka śledcza

Na zaproszenie Pani Katarzyny Kuklis sprawującej kierownictwo nad Prokuraturą Okręgową w Bielsku-Białej biegli z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie w osobach pani Magdaleny Bodys i pana Tomasza Sidora przeprowadzili dwudniowe szkolenia dla ponad 50 osób - pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych Prokuratur Rejonowych.

Szkolenia odbyły się w dniach: 6 - 7 października 2015 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Bielsku - Białej. Dotyczyły one bardzo istotnych z punktu widzenia pracy prokuratorskiej tematów, jakimi są Księgowość Śledcza i Informatyka Śledcza.

Z zakresu księgowości śledczej biegła Magdalena Bodys prezentowała tematykę dotyczącą prania brudnych pieniędzy, sposobów zabezpieczania dokumentacji i znaczenia dowodowego dokumentów księgowych. Natomiast biegły z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie Tomasz Sidor omawiał tematykę dotyczącą informatyki śledczej posiłkując się przykładami nowoczesnego wykrywania i znaczenia śladów cyfrowych jako dowodów oraz możliwości identyfikacji osób na podstawie nagrań wideo i głosu, czyli sposobami ustalania tożsamości człowieka w oparciu o nagrania z monitoringów i zapisy fonoskopijne.

Szkolenia zostały bardzo dobrze odebrane przez uczestników i ocenione jako zrozumiałe, fachowe i rzetelne, co jest potwierdzeniem wysokich umiejętności i doświadczenia biegłych z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie, jak również ich sprawności w przekazywaniu wiedzy.

Biuro Ekspertyz Sądowych Szkolenia Przeprowadzone szkolenia i wykłady Przeprowadzone szkolenia i wykłady. Szkolenia prowadzone przez biegłych Biura Ekspertyz Sądowych cieszą się coraz

Dnia 2 października 2015 w Polańczyku miało miejsce wyjazdowe szkolenie dla pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wzięło w nim udział ponad 30 osób.
Przeprowadziła je Pani Magdalena Bodys - biegła z Biura Ekspertyz Sądowych z zakresu Księgowości Śledczej. Omawiała ona tematykę związaną z szeroko rozumianym pojęciem prania brudnych pieniędzy. Prezentowane informacje dotyczyły zdefiniowania pojęcia "brudnych pieniędzy", sposobów określenia kręgu podmiotów zaangażowanych w proceder, identyfikacji dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia analizy przepływu środków pieniężnych oraz metod jej przeprowadzenia.
Szkolenie przebiegło w naukowej atmosferze, słuchacze opuścili je bogatsi o nową wiedzę i doświadczenie.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach - identyfikacja osób - monitoring i fonoskopia

15 września 2015 roku dla prokuratorów i asesorów w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach przeprowadził szkolenie kierownik laboratorium informatyki śledczej Biura Ekspertyz Sądowych - Tomasz Sidor. Szkolenie dotyczyło "Możliwości identyfikacji osób na podstawie głosu oraz nagrań z wideo". W czasie kilku godzin zajęć poruszone zostały zagadnienia związane z nowoczesnymi możliwościami w zakresie identyfikacji osób, których wizerunek lub głos zostały zarejestrowane w miejscach popełnienia przestępstw.

Szkolenie dla prokuratorów w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach - prowadzący Tomasz Sidor

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie - możliwości identyfikacji osób z zapisów nagrań monitoringów

„Nie tylko biometria – możliwości identyfikacji osób z zapisów nagrań monitoringów” to tytuł wystąpienia teamu z Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie i Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Tomasz Sidor i dr. Dorota Lorkiewicz-Muszyńska w dniach 1-3 czerwca 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na XVIII edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej Technicznym Aspektom Przestępczości Teleinformatycznej poprowadzili wykład poświęcony nowoczesnym metodom identyfikacji sprawców w oparciu o materiały dowodowe z nagrań z monitoringów. Na jednym z przykładów omówili nowoczesną metodykę wykorzystywaną przez interdyscyplinarny zespół biegłych pozwalającą w bardzo wielu przypadkach na ustalenie lub wykluczenie sprawców zdarzeń mając do dyspozycji nagrania bardzo słabej jakości.

Prezentowane podejście i metodyka umożliwia analizę nagrań, które często dotychczas zostawały uznawane za zbyt słabej jakości by na ich podstawie móc dokonać rozpoznania sprawców przestępstw. Cały przedstawiony w czasie konferencji proces analizy i przygotowania materiałów, prowadzący do ustalenia osób znajdujących się na nagraniu, możliwy był dzięki współpracy zespołu biegłych z różnych specjalności.