Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Szkolenia Biura Ekspertyz Sądowych

Biuro Ekspertyz Sądowych prowadzi szkolenia z zakresu badań kryminalistycznych, zabezpieczania materiału dowodowego, współpracy z biegłymi, jak również specjalistyczne szkolenia z zakresów prowadzonych prac i wydawanych opinii.

Szkolenia dotyczą księgowości śledczej, informatyki śledczej, monitoringu, fonoskopii, badań pisma, zabezpieczania dokumentacji medycznej itp. i prowadzone są przez biegłych sądowych, praktyków wykonujących i nadzorujących dziesiątki opinii miesięcznie.

Proponowane szkolenia są bezpłatne dla sądów, prokuratur i policji. Skierowane są one do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, którzy w swojej pracy stykają się z zagadnieniami poruszanymi w opiniach biegłych sądowych i instytucji specjalistycznych.

Prowadzone są na podstawie zaproponowanych przez Biuro tematów, które mogą być modyfikowane według potrzeb zainteresowanych instytucji.

Szkolenia prowadzimy od 5 lat, a wiedza praktyczna i sposób jej przekazywania przez naszych ekspertów jest bardzo ceniona przez uczestników, na dowód czego załączamy niektóre z uzyskanych rekomendacji.

Instytucje zainteresowane prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem.