Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Oferta dla firm, kancelarii, osób fizycznych

W sektorze prywatnym wykonujemy opinie dla:

  • kancelarii adwokackich,
  • kancelarii radcowskich,
  • firm,
  • osób fizycznych.

Opinie napisane przez biegłych, mogą być wykorzystane w postępowaniach karnych, gospodarczych, cywilnych, jak również do celów prywatnych.

Pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy jest wykonanie analizy wstępnej, która polega na ocenie czy dostarczony przez klienta materiał dowodowy jest wystarczający do zrealizowania ekspertyzy.
Koszt analizy wstępnej od 599 zł brutto.
Koszt analizy wstępnej z badania telefonu 99 zł brutto.

Jeżeli klient zaakceptuje wycenę opinii i zleci jej wykonanie, cena końcowa zostanie pomniejszona o koszt analizy wstępnej.

Zapoznaj się z ofertą i skontaktuj się z nami!

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. oraz spełnia kryteria i jest uznawane jako instytut naukowo-badawczy zgodnie z art. 290 § 1 k.p.c.