Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Oferta dla firm, kancelarii, osób fizycznych

W sektorze prywatnym wykonujemy opinie dla:

  • kancelarii adwokackich,
  • kancelarii radcowskich,
  • firm,
  • osób fizycznych.

Opinie napisane przez biegłych, mogą być wykorzystane w postępowaniach karnych, gospodarczych, cywilnych, jak również do celów prywatnych.

Pierwszym etapem rozpoczęcia współpracy jest wykonanie analizy wstępnej, która polega na ocenie czy dostarczony przez klienta materiał dowodowy jest wystarczający do zrealizowania ekspertyzy. Koszt takiej analizy to 290 zł + 23% VAT.

Jeżeli klient zaakceptuje wycenę opinii i zleci jej wykonanie, cena końcowa zostanie pomniejszona o koszt analizy wstępnej.

Zapoznaj się z ofertą i skontaktuj się z nami!

Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie jest instytucją specjalistyczną w rozumieniu art. 193 § 2 k.p.k. oraz spełnia kryteria i jest uznawane jako instytut naukowo-badawczy zgodnie z art. 290 § 1 k.p.c.