Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Celem badań z tej specjalizacji jest identyfikacja autora pisma lub dokumentu, identyfikacja urządzeń drukujących lub maszyn do pisania, pieczęci czy też ustalenie autentyczności dokumentu.

W zakres badań wchodzą:

 • określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów;
 • badanie pisma maszynowego;
 • kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników;
 • badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP;
 • identyfikacja papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów bankowych takich, jak np. weksle i czeki oraz papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów;
 • badanie autentyczności dokumentów urzędowych takich, jak legitymacje, świadectwa, dyplomy, akty notarialne;
 • badanie autentyczności dokumentów prywatnych takich, jak testamenty, anonimy, listy.

Mówiąc o badaniu pisma i dokumentów, należy odróżnić grafologię kryminalistyczną od grafologii psychologicznej. Ta ostatnia dotyczy badania zależności charakteru pisma od cech osobowościowych badanej osoby.

Do zadań grafologii kryminalistycznej (ekspertyza pismoznawcza) należy stwierdzenie, czy badane pismo jest autentyczne, a jeżeli nie - wskazanie jego wykonawcy. Realizuje się to poprzez badanie szerokiego zakresu cech pisma z wykorzystaniem wielu metod badawczych, m.in. grafometrii. Grafologia kryminalistyczna zajmuje się również technicznym badaniem dokumentów, rozstrzygając o ich oryginalności.