Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE Z ZAKRESU BADANIA PISMA I DOKUMENTÓW

 

Wydział ds. Pisma i Dokumentów specjalizuje się w wykonywaniu opinii dla firm, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz osób fizycznych. Zespół biegłych opiniujących w zakresie grafologii to specjaliści z wieloletnią praktyką wpisani na listę biegłych sądowych.

ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC:

Określenie autentyczności pisma ręcznego i podpisów

Badanie pisma maszynowego

Kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników

Badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP

Identyfikacja papierów wartościowych

Badanie dokumentów bankowych (weksle, czeki, papiery wartościowe)

Badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów

Badanie autentyczności dokumentów urzędowych (np. legitymacje, świadectwa, dyplomy, akta notarialne)

Badania autentyczności dokumentów prywatnych (np. testamenty, anonimy, listy)

Mówiąc o badaniu pisma i dokumentów, należy odróżnić grafologię kryminalistyczną od grafologii psychologicznej. Ta ostatnia dotyczy badania zależności charakteru pisma od cech osobowościowych badanej osoby.

Do zadań grafologii kryminalistycznej (ekspertyza pismoznawcza) należy stwierdzenie, czy badane pismo jest autentyczne, a jeżeli nie - wskazanie jego wykonawcy. Realizuje się to poprzez badanie szerokiego zakresu cech pisma z wykorzystaniem wielu metod badawczych, m. in. grafometrii. Grafologia kryminalistyczna zajmuje się również technicznym badaniem dokumentów, rozstrzygając o ich oryginalności.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu grafologii.

 

                                                 

Zobacz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z zakresu badań pisma i dokumentów - pytania i odpowiedzi.