Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego
Icon made by itim2101 perfect from www.flaticon.com

KONSULTACJE

Od czego uzależniona jest cena opinii?

Koszt wykonania opinii uzależniony jest od ilości materiału, ilości zaangażowanych specjalistów (w przypadku opinii wymagających specjalistycznej wiedzy z różnych zakresów) oraz czynności koniecznych do wykonania celem udzielenia odpowiedzi na pytania stawiane przez zlecającego.

W jaki sposób dokonuje się wstępnej wyceny?

Specjalista dokonujący oceny musi pracować z materiałem dowodowym lub jego kopią dostarczoną przez klienta. Nie ma możliwości udzielenia pełnej i kategorycznej odpowiedzi tylko na podstawie telefonicznego lub mailowego opisu problemu, bez równoległego przekazania do wglądu materiału będącego przedmiotem opinii lub ekspertyzy.

W czasie dokonywania wstępnej analizy oceniamy również realność oraz zasadność wykonania opinii lub ekspertyzy.

Jakie są koszty wyceny?

Koszt analizy wstępnej dla klientów indywidualnych, firm i kancelarii uzależniony jest od ilości przekazanego materiału oraz czynności które musi wykonać biegły lub zespół biegłych (w przypadku spraw wymagających wiedzy z różnych dziedzin). W przypadku gdy klient zdecyduje się skorzystać z usług naszej firmy, koszt analizy wstępnej odejmowany jest od ceny końcowej opinii.

Czy jest możliwe uzyskanie pomocy w zakresie prawidłowego zabezpieczania dowodu rzeczowego?

Na życzenie klienta oferujemy pomoc techniczną przy zabezpieczaniu w sposób procesowy dowodów rzeczowych.