Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

BADANIA FINANSOWO-KSIĘGOWE

 

Wydział ds. Księgowości Śledczej specjalizuje się w wykonywaniu opinii dla firm, kancelarii adwokackich i radcowskich oraz osób fizycznych. Zespół składa się z biegłych sądowych z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania i bankowości i innych powiązanych zakresów pojawiających się w postępowaniach karno-gospodarczych i cywilnych. Stale współpracujemy również z rzeczoznawcami oraz biegłymi z zakresu wyceny.

Zakres wykonywanych prac:

Analiza finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości)

Analiza przepływu środków pieniężnych ("pranie brudnych pieniędzy")

Analiza ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw

Analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa

Analiza bankowa (działalność banków, SKOK, parabanków)

Analiza z zakresu rozliczania dotacji unijnych i zarządzania projektami unijnymi

Analiza podatkowa (podatek VAT, CIT, PIT, podatek akcyzowy i inne)

Organizacja pracy:

  • analiza materiału dowodowego oraz wskazanie kierunku jego uzupełnienia,
  • możliwość pomocy przy formułowaniu pytań, na które odpowiedź ma dać opinia,
  • wycena opinii i określenie czasu jej wykonania po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie,
  • czas oczekiwania na opinię zależny od ilości zgromadzonych materiałów.

Ekspertyzy prowadzone przez biegłych i wysokiej klasy specjalistów polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Taka analiza pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby zobowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dodatkowe informacje:

  • możliwość uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa gospodarcze z cyfrowych nośników danych (komputery, dyski przenośne itp.),
  • udział pracowników Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie (biegłych z zakresu informatyki i księgowości śledczej) w zabezpieczaniu materiałów dowodowych,
  • konsultacje z zakresu księgowości śledczej.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania lub bankowości.