Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Szkolenia dla firm i kancelarii

Biuro Ekspertyz Sądowych prowadzi szkolenia kierowane do kancelarii prawniczych, adwokatów, radców i firm, z zakresu:

  • badań kryminalistycznych i opiniowania,
  • zabezpieczania materiału dowodowego,
  • możliwości dowodowych danego materiału,
  • współpracy z biegłymi.

Szkolenia dotyczą księgowości śledczej, informatyki śledczej, monitoringu, fonoskopii, badań pisma itp.

Szkolenia prowadzone są na podstawie zaproponowanych przez Biuro tematów, które mogą być modyfikowane według potrzeb zainteresowanych instytucji.

Przeczytaj więcej o przeprowadzonych przez naszych biegłych szkoleniach w ostatnim czasie.

Zainteresowane instytucje zapraszamy do kontaktu.