Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

 • Opinie przygotowujemy zespołowo
 • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
 • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Ekspertyzy z zakresu księgowości polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, takich jak spółki prawa handlowego, jednoosobowe działalności gospodarcze, instytucje publiczne i spółdzielnie, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Analiza taka pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby obowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.

W zakres ekspertyz z tej dziedziny wchodzi:

 • analiza finansowa przedsiębiorstwa;
 • analiza księgowa;
 • analiza ekonomiczna;
 • analiza bankowa;
 • analiza deklaracji podatkowych;
 • analiza kadrowa;
 • analiza dokumentacji ZUS;
 • analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa.