Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

OPINIE Z KSIĘGOWOŚCI ŚLEDCZEJ

 


Kierownik

Elżbieta Harańczuk


 

Wydział ds. Księgowości Śledczej specjalizuje się w wykonywaniu opinii na zlecenie Sądów, Prokuratur oraz Policji. W wydziale aktualnie zatrudnionych jest 18 osób, 13 jest wpisanych na listę biegłych sądowych z zakresów: księgowości, ekonomii, finansów, podatków, zarządzania i bankowości oraz dotacji unijnych posiadających długoletnie doświadczenie praktyczne. Stale współpracujemy również z biegłymi z zakresu wyceny majątku przedsiębiorstw oraz wyceny nieruchomości.

Zakres wykonywanych prac:

Analiza finansowa

Analiza finansowa przedsiębiorstwa oraz badanie przesłanek niewypłacalności (określanie kondycji finansowej, badanie przesłanek obligujących do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości)

Badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych

Nadużycia uprawnień zwykłego zarządu oraz nadużycia zajmowanego stanowiska

Analiza z zakresu prawa bankowego (działalność banków, SKOK, parabanków)

Analiza z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT, CIT, PIT, akcyzowy i inne)

Analiza z zakresu rozliczania dotacji unijnych, zarządzania projektami unijnymi

Analiza przepływu środków pieniężnych ("pranie brudnych pieniędzy")

Analiza z zakresu rynków finansowych

Wycena, przedsiębiorstw, udziałów, akcji

Analiza przepływu składników majątku przedsiębiorstwa

Badanie dokumentacji prowadzonej przez Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe

Organizacja pracy:

 • analiza materiału dowodowego oraz wskazanie kierunku jego uzupełnienia,
 • możliwość pomocy przy formułowaniu pytań, na które odpowiedź ma dać opinia,
 • bezpłatna wycena opinii i określenie czasu jej wykonania po zapoznaniu się z zebranym materiałem dowodowym w sprawie,
 • czas oczekiwania na opinię zależny od ilości zgromadzonych materiałów.

Ekspertyzy prowadzone przez biegłych i wysokiej klasy specjalistów polegają na analizie dokumentacji różnych podmiotów gospodarczych, w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

Taka analiza pozwala na określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, ustalenie czy osoby zobowiązane nie działały na szkodę podmiotu lub czy przedsiębiorstwo miało przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Dodatkowe informacje:

 • możliwość uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa gospodarcze z cyfrowych nośników danych (komputery, dyski przenośne itp.),
 • udział pracowników Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie (biegłych z zakresu informatyki i księgowości śledczej) w zabezpieczaniu materiałów dowodowych,
 • konsultacje telefoniczne z zakresu księgowości śledczej - udzielanie wsparcia merytorycznego dla osób prowadzących śledztwo na każdym jego etapie.
Icon made by Freepik from www.flaticon.com

JAKOŚĆ PRACY:

 • stała współpraca z wieloma ekspertami i biegłymi sądowymi,
 • krótki czas oczekiwania na przygotowanie opinii,
 • możliwość przygotowania opinii interdyscyplinarnych w zespołach składających się z biegłych różnych specjalności.
Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com

DOSTARCZENIE DOWODÓW:

Materiał dowodowy można przesłać do Biura za pośrednictwem Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Istnieje też możliwość odbioru osobistego przez pracownika Biura po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

W każdej interdyscyplinarnej opinii konsultantem jest biegły z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania lub bankowości.

 


Praca biegłych z zakresu księgowości śledczej


Praca biegłych z zakresu księgowości śledczej


Biuro dysponuje własnym magazynem o pow. 200 mkw z autoryzowanym dostępem do przechowywania dokumentów dowodowych