Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę śledztwem z art. 177 §2 kk (spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) do naszego Wydziału Wypadków Drogowych zostały przekazane akta sprawy wraz z dokumentacją z miejsca wypadku.

Biegli w zespole dwu-osobowym dokonali szczegółowej analizy dokumentacji fotograficznej oraz planu sytuacyjnego miejsca wypadku z dnia 2 maja 2016r., gdzie około godziny 21.40 doszło do potrącenia Tadeusza K. przez kierującego pojazdem m-ki Skoda Fabia Marcina K.

Kierujący samochodem jadąc w kierunku od miejscowości Trzciniec, drogą krajową nr 19 w kierunku Lublina, potrącił (przejechał) pieszego, który przebiegał z prawej na lewą stronę drogi patrząc dla kierunku jazdy samochodu.

Zespół zapoznał się ze śladami usytuowania pojazdu, protokołem z oględzin pojazdu oraz protokołem z badania stanu trzeźwości uczestników zdarzenia. Po wykonaniu symulacji komputerowej w programie V-SIM oraz analizie planu sytuacyjnego biegli ustalili bezpośrednią przyczynę wypadku drogowego. Odpowiedzieli również na pytanie, który z uczestników ruchu drogowego przyczynił się do jego zaistnienia oraz jakie zasady zostały przez niego naruszone.

Bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe zachowanie pieszego Tadeusza K., który nie zachował środków ostrożności w trakcie przechodzenia przez jezdnię i nie udzielił pierwszeństwa przejazdu Marcinowi K. Kierujący nie miał możliwości uniknięcia tego zdarzenia.

Opinia zespołu biegłych z Biura była trzecią opinią w toku prowadzonego postępowania, dzięki zespołowi doświadczonych biegłych oraz kompleksowemu podejściu udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania i wyjaśniono wątpliwości. Opinia była rozstrzygająca dla wyjaśnienia przyczyn zaistniałego wypadku drogowego.