Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Jaki jest cel takiej usługi?

Specjalista wykonuje dokumentowanie zawartości przekazanego do badania telefonu. Przygotowywany jest dokument zawierający treści przechowywane w telefonie (np. archiwum wiadomości SMS) według uzgodnionych kryteriów (np. dane utworzone w określonym zakresie czasowym). Udokumentowanie zawartości ma ułatwić właściwym organom oraz stronom, zapoznanie się z treściami znajdującymi się w pamięci urządzenia. Dzięki temu można również uniknąć zabezpieczenia telefonu komórkowego na czas prowadzonego postępowania.

Czy dokumentowanie zawartości można przeprowadzić samodzielnie?

Strona w postępowaniu może podważyć wiarygodność przeprowadzonego samodzielnie przez jedną ze stron udokumentowania zawartości. Może się ono również okazać niewystarczające i mało wiarygodne dla organów ścigania czy sądu. Dokumentowanie zawartości powinno się odbywać zgodnie z określonymi zasadami, przez osobę dla stron obcą.