Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W toku prowadzonego postępowania z art. 267 § 1. KK (przestępstwo przeciwko ochronie informacji), śledczy zabezpieczyli urządzenia, które służyć miały nielegalnemu podsłuchowi. Na liście zabezpieczonych dowodów znajdowały się urządzenia typu pamięć flash, mikrokamery oraz telefony komórkowe. Prokurator zwrócił się do Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie o ustalenie, czy przekazane urządzenia były sprawne, czy dokonano w nich modyfikacji fizycznej pozwalającej na rejestrowanie rozmów głosowych, czy przedmioty zdatne są do rejestrowania rozmów oraz czy w ich pamięciach znajdują się pliki dźwiękowe zawierające treści typowe dla podsłuchów.

analiza techniczna

Fragment dokumentacji fotograficznej, przedstawiającej analizowaną mikro kamerę szpiegowską

W pierwszej kolejności, biegli z zakresu informatyki śledczej oraz badania telefonów komórkowych, zabezpieczyli dane znajdujące się na nośnikach. Wykonano również odzyskiwanie usuniętych danych. Następnie dowody przekazane zostały do analizy biegłemu z zakresu sprzętu podsłuchowego i wykrywania podsłuchów. Analiza nie wykazała, by w urządzeniach dokonywano modyfikacji fizycznych, ale okazało się również, że przedmioty wyglądające jak pamięć flash, były faktycznie rejestratorami dźwięku. Ich forma oraz możliwości techniczne wskazywały, że mogły być używane do podsłuchiwania treści przez osoby niepowołane. Zabezpieczone na nośnikach dane w postaci plików dźwiękowych, przekazane zostały do analizy biegłemu z zakresu fonoskopii. Ten ustalił, że treść części plików zawierała przeprowadzone rozmowy, a ich charakter wskazywał, że zarejestrowane zostały z ukrycia.

Całość analizy zawarta została w jednej opinii, natomiast kopia danych ujawnionych w pamięci wewnętrznej oraz zewnętrznej, dołączona do analizowanych urządzeń, po zabezpieczeniu została przekazana organowi zlecającemu.