Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Eksperyment procesowy nie zawsze jest możliwym do przeprowadzenia elementem analiz, dlatego ofertę poszerzamy o wizualizację 3D.
Polega ona na wykonaniu modelu 3D badanego przedmiotu widocznego na obrazie dowodowym, co pozwoli precyzyjnie odzwierciedlić jego ustawienie. Poniżej przedstawiamy przykład modelu 3D noża wykonanego w programie graficznym ZBrush.