Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Biuro Ekspertyz Sądowych wykonuje profesjonalne opinie medyczne z zakresu rachunku retrospektywnego.

Rachunek retrospektywny jest stosowany do badań stanu nietrzeźwości osoby w momencie wystąpienia zdarzenia (wypadek / przestępstwo). Metoda ta pozwala na wyliczenie zawartości alkoholu we krwi człowieka. Istota takiego ustalenia sprowadza się do określenia poziomu zawartości alkoholu we krwi osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia w momencie popełnienia czynu. Podstawowym sposobem takiego określenia jest przeprowadzenie chemicznej analizy krwi.

Krew pobierana jest kilkukrotnie w precyzyjnie ustalonych odstępach czasowych i obliczane jest stężenie alkoholu w organizmie badanej osoby w pewnym przedziale czasu po zdarzeniu. Pierwsza próbka krwi powinna zostać pobrana nie później niż 5 a maksymalnie 7 godzin od wystąpienia zdarzenia.

Do wykonania powyższego badania konieczne są dokładne dane osoby poddanej badaniu:

  • masa,
  • wiek,
  • wzrost,
  • przedział czasowy spożywania alkoholu,
  • przyjmowanie posiłków oraz innych napojów podczas spożywania alkoholu.

Wnioskiem z przeprowadzenia powyższego badania jest opinia o stopniu nietrzeźwości osoby w momencie wystąpienia zdarzenia.

Rachunek retrospektywny jest badaniem, które może pomóc w ustaleniu sprawy podejrzanego o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, bądź ustaleniu stanu zatrucia alkoholem.  

Opinie dotyczące wyliczenia stężenia alkoholu w organizmie osoby w momencie zdarzenia wykonywane są przez biegłego sądowego.