Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Żona będąca w trakcie rozwodu ze swoim mężem, nie mogła się pogodzić z faktem, że ten układa sobie życie z inną kobietą. Postanowiła uprzykrzyć mu życie poprzez wysyłanie do niego dziesiątków wiadomości tekstowych SMS dziennie oraz ciągłego wydzwaniania na jego numer. Mężczyzna złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i sprawą zajęła się prokuratura.

Dokonano zabezpieczenia telefonu u podejrzanej i oba urządzenia (telefon podejrzanej i poszkodowanego) dostarczono do naszego laboratorium informatyki śledczej. Prokurator w postanowieniu dotyczącym art. 190a. § 1. KK (uporczywe nękanie - stalking) zwrócił się o ujawnienie treści wiadomości SMS zapisanych w obu urządzeniach, pomiędzy wskazanymi numerami abonenckimi w określonym czasookresie. W razie możliwości również o odzyskanie skasowanych treści.

Badanie telefonu komórkowego poszkodowanego było stosunkowo proste. W jego pamięci znajdowały się wszystkie wiadomości SMS odebrane od podejrzanej, a ich kompletność potwierdzona została bilingami uzyskanymi od operatora, dołączonymi do akt sprawy. W tym przypadku wykonano jedynie akwizycję wskazanej treści i zapisanie jej w postaci cyfrowej na płycie CD. Dużo bardziej problematyczne, okazało się badanie telefonu podejrzanej. Kobieta posługiwała się prostym modelem telefonu komórkowego Nokia. Nie posiadał on złącza sygnałowego umożliwiającego wymianę danych pomiędzy telefonem, a komputerem. Ponadto zawartość pamięci kasowana była przez nią na bieżąco i w momencie badania, w folderze wiadomości wysłanych nie znajdowała się żadna wiadomość tekstowa. Za pomocą kabla serwisowego PGP wpięto się bezpośrednio w piny płyty głównej aparatu i po podłączeniu go do urządzenia UFED Touch, wykonano zrzut fizyczny pamięci wewnętrznej telefonu. Następnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania dokonano odzyskania usuniętych danych.

Ze względu na fakt wielokrotnego nadpisania części danych, nie udało się odzyskać wszystkich wysłanych wiadomości SMS, ale analiza pozwoliła na ujawnienie części z nich – których treść pokrywała się z wiadomościami otrzymanymi przez poszkodowanego. Ujawniono również usunięte wpisy z rejestru połączeń oraz usunięte pozycje na liście kontaktów, zawierające nowe numery abonenckie należące do ofiary. Ujawnione wpisy z rejestru połączeń, pokrywały się z danymi bilingowymi otrzymanymi od operatora.