Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Wykonujemy także analizy wizerunku osób z nagrań monitoringu wizyjnego (CCTV), telefonów komórkowych, ujęć z fotoradarów, zapisów z imprez masowych etc. W ramach badań wykonujemy ocenę cech jakościowych (antroposkopia), mierzalnych (antropometria) oraz biometrii behawioralnej.
Zakres możliwych do przeprowadzenia badań zależy przede wszystkim od jakości dostarczonego materiału dowodowego i wymaga zawsze indywidualnej oceny wstępnej oraz przygotowania odpowiednich materiałów porównawczych.

Antroposkopia to dział zajmujący się opisem cech wyglądu danej osoby. W ramach kompleksowej analizy wykonujemy opis cech twarzy (czyli najbardziej indywidualnej części ciała człowieka), głowy oraz cech dotyczących sylwetki, w tym jej proporcje, budowę konstytucjonalną, ewentualne asymetrie, anomalie, czy deformacje. Oceniamy także biometrię behawioralną, czyli sposób zachowania się danej osoby podczas swobodnego poruszania.
Antropometria swoim zakresem obejmuje cechy mierzalne ciała tj. szacowanie wysokości sylwetki na obrazie oraz możliwe do obliczenia jej proporcje.

Przykład:

Dłonie są bardzo charakterystycznym elementem ciała człowieka. Oprócz odcisków/odbitek linii papilarnych, identyfikacji mogą podlegać inne cechy dłoni, które przedstawiamy na poniższej ilustracji.

W ramach badań cech dłoni można wykonać następującą ocenę:
• kształt palców (czerwona strzałka),
• układ żył (kolor zielony),
• zmiany skórne (kolor biały),
• kształt blaszki paznokcia (kolor żółty),
• kształt obłączka (kolor niebieski),
• kształt oraz rozmiar bruzd nad stawami międzypaliczkowymi (kolor różowy).

Dodatkowo, w naszej pracowni wykonujemy zdjęcia dłoni pod mikroskopem, w celu uzyskania pełnej informacji na temat charakterystyki zmian skórnych (ich kolor i kształt).
W ramach identyfikacji antropologicznej ocenie podlegają także takie elementy jak:
• ubiór,
• znaki szczególne (tatuaże, blizny)
• trzymane w ręku przedmioty.