Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Materiał porównawczy w postaci mowy jest niezbędny do wykonania pełnego badania identyfikacyjnego mówcy. Nie jest jednak konieczny do identyfikacji mówców i przypisania im identyfikatorów w obrębie nagrania dowodowego podczas wykonywania transkryptów.

Materiał porównawczy można podzielić na:

  1. pobrany – powstały w wyniku rejestracji nagrania przez specjalistę;
  2. zabezpieczony (bezwpływowy) – nagrania porównawcze zabezpieczone w wyniku działań operacyjnych.

Najbardziej pożądanym materiałem porównawczym jest materiał pobrany przez biegłego wyspecjalizowanego w dziedzinie fonoskopii. Nasi biegli posiadają przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i empiryczne w tej dziedzinie. Dysponujemy również odpowiednim sprzętem rejestrującym, który pozwala nam wykonywać nagrania w jak najbardziej odpowiedni sposób, w tym także w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę.

Nagrania mogą odbywać się:

  1. w jednym z dwu specjalnie przystosowanych laboratoriów fonoskopijnych Biura Ekspertyz Sądowych, wyposażonych w wysokiej jakości sprzęt rejestrujący i pomiarowy;
  2. w lokalu wskazanym przez zlecającego.