Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Celem analizy autentyczności nagrania jest określenie, czy analizowany materiał:

  • posiada cechy wskazujące na brak integralności,
  • posiada cechy wskazujące na możliwość dokonania ingerencji w jego treść.

Cechy wskazujące na brak integralności nie przesądzają o ocenie nagrania jako zmanipulowanego lub nieautentycznego. Istotne jest określenie, co wpłynęło na ocenę materiału jako nieciągłego Następnie za pomocą specjalistycznego oprogramowania służącego do analizy obrazu dokonuje się analizy poklatkowej materiału, w czasie której odnotowuje się wszystkie cechy typowe dla manipulacji w treści nagrania.

W przypadku analizy nagrań cyfrowych nie ma możliwości kategorycznego wypowiedzenia się, czy nagranie jest autentyczne. Oczywiście odpowiednie techniki badawcze pozwalają na ujawnienie śladów montażu, jeśli są one widoczne, jednak nie można wykluczyć, że nagranie zostało zmanipulowane w taki sposób, iż ślady te zostały skutecznie zamazane.