Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Oferujemy możliwość przeprowadzenia czynności pozwalających na odzyskanie danych usuniętych z pamięci telefonów komórkowych. W zależności od modelu telefonu, możliwe jest odzyskanie następujących danych:

 • listy kontaktów,
 • treści wiadomości tekstowych,
 • rejestru połączeń,
 • historii przeglądanych stron internetowych,
 • multimediów (zdjęć, nagrań wideo),
 • innej aktywności użytkownika.

Odzysk danych może nastąpić również w przypadku telefonów uszkodzonych, niedziałających lub zniszczonych - zarówno danych usuniętych z pamięci wewnętrznej urządzenia, jak i z zainstalowanej w nim karty pamięci oraz kartach SIM.

Ze względu na bezpieczeństwo danych, odzysk wykonywany jest w trzech lub czterech etapach:

 • odzysk logiczny (Oxygen Forensic Suite, MOBILedit!, Paraben) - całkowicie bezpieczny dla analizowanego urządzenia. Za jego pomocą dokonuje się odczytu większości danych zapisanych w pamięci urządzenia oraz odzyskuje część usuniętych rekordów. 
 • uzyskanie dostępu do chronionych plików systemowych urządzenia (rootowanie) - czynność konieczna do wykonania odczytu danych zapisanych w plikach znajdujących się w określonych, chronionych przez system lokalizacjach jak również konieczna do wykonania zrzutu pamięci. Przeważnie jest bezpieczna dla analizowanego urządzenia, choć zdarzają się przypadki uszkodzenia systemu operacyjnego urządzenia lub nawet wymazania danych. Czynność wymaga zaawansowanej wiedzy, ponieważ proces uzyskania dostępu, dla każdego telefonu komórkowego wygląda inaczej.
 • wykonanie zrzutu, odczyt fizyczny pamięci i jego analiza (UFED, programy forensicowe do odzyskiwania danych - X-Ways, EnCase, R-Studio, sprzęt i oprogramowanie serwisowe typu BOX) - czynność bywa niebezpieczna dla analizowanego urządzenia, jednak w większości przypadków pozwala na odczyt pełnej zawartości pamięci urządzenia wraz z plikami usuniętymi przez użytkownika. 
 • odczytywanie danych bezpośrednio z kości pamięci (JTAG, Chip off) - stosowane w przypadku uszkodzenia urządzenia lub braku możliwości skomunikowania z komputerem laboratoryjnym. Czynność wiąże się z wylutowaniem kości pamięci i odczytem jej zawartości za pomocą odpowiedniego sprzętu i oprogramowania. Bywa niebezpieczna dla analizowanego urządzenia, ale w wielu przypadkach jest jedyną metodą na odczyt zapisanych w telefonie danych.

CIEKAWE TEMATY I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW Z ZAKRESU EKSPERTYZ I OPINIOWANIA Z ZAKRESU ODZYSKIWANIA DANYCH Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH.

ODZYSKIWANIE USUNIĘTYCH WIADOMOŚCI SMS

Artykuł prezentujący możliwości wykonania odzyskiwania danych z pamięci wewnętrznej telefonów komórkowych.

Więcej...