Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Czy konieczna jest poprawa jakości materiału dowodowego przed przekazaniem go do sądu lub prokuratury?

Nie jest konieczna, jest wręcz niewskazana! Wraz z usuwaniem dźwięków zakłócających, usuwane są fragmenty sygnału użytecznego. W takim przypadku późniejsza praca na tak przygotowanym materiale może okazać się trudniejsza lub niemożliwa. Co więcej materiał o „poprawionej jakości” w czasie analizy autentyczności może zostać oceniony jako zmanipulowany, a tym samym, jego wartość dowodowa znacząco się obniży.

Kiedy zlecać wykonanie poprawy jakości?

Ocenę czy jest to zasadne warto skonsultować z nami. W określonych przypadkach taka operacja jest zasadna – np. gdy sygnałem zakłócającym jest jednostajny szum, kiedy można w sposób znaczący poprawić dynamikę nagrania lub zwiększyć jego poziom. Ważne jest też odpowiednie zabezpieczenie nagrania, tak by sąd nie miał wątpliwości, że jego treść nie została zmanipulowana.