Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Czy jest możliwość określenia prędkości poruszania się pojazdu na podstawie nagrania wideo?

Tak, jest możliwość ustalenia prędkości z jaką poruszał się pojazd na podstawie nagrania wideo, jednakże jest to uzależnione od jakości nagrania i występowania na nagraniu punktów referencyjnych umożliwiających wykonanie obliczeń.

Czy jest możliwość ustalenia przyczyny wypadku drogowego?

Istnieje możliwość określenia przyczyn oraz sprawcy wypadku drogowego, jednak wynik końcowy przeprowadzonych badań jest zawsze zależny od ilości i jakości analizowanego materiału.

Na podstawie jakiego materiału można odpowiedzieć na pytanie o przyczyny wypadku?

W kwestii warunków technicznych nagrania, istotna jest nie tylko prędkość zapisu oraz rozdzielczość, ale też warunki w jakich nagranie zostało zarejestrowane. Im gorsza jakość zapisu, tym mniej kategoryczna opinia lub ekspertyza. W przypadku oceny prędkości pojazdu istotny jest punkt odniesienia (np. słupki hektometrowe). Im wolniejsza prędkość zapisu, tym prędkość obliczona zostanie z mniejszą dokładnością.