Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Czym różni się stenogram od transkryptu?

Stenogram jest wynikiem pracy stenografa, którego zadaniem jest zapisanie w sposób skrócony i uproszczony padające wypowiedzi lub przebieg danej rozmowy. Stenograf jest nieczytelny dla osoby nie znającej technik stenografii.

Transkrypt to możliwie najwierniejszy zapis kolejnych wypowiedzi (w tym występujących współrzędnie) występujących na nagraniu dźwiękowym z podziałem na poszczególnych mówców oraz z uwzględnieniem wyłącznie najistotniejszych odgłosów pobocznych, a także z podaniem sygnatur czasowych w istotnych punktach. Nie tylko potocznie, ale również w urzędach i instytucjach, określenia stenogram używa się zamiennie z określeniem transkrypt. Przykładowe „stenogramy” z rozmów pilotów w kabinie prezydenckiego Tu-154, które zostały udostępnione na łamach portali informacyjnych, to tak naprawę transkrypty treści padających na nagraniu.

Do czego jest mi potrzebny transkrypt?

Warunki akustyczne sali sądowej, jak i używany sprzęt odtwarzający, często uniemożliwiają zapoznanie się z materiałem dowodowym w postaci nagrania dźwiękowego bezpośrednio w czasie odbywającej się rozprawy. Również jakość odsłuchowa nagrania może być na tyle niska, że istotne dla sprawy kwestie będą dla stron niesłyszalne. Dysponując transkryptem nagrania, zarówno strony, jak i sąd, mają w klarowny sposób przedstawione wszystkie wypowiedzi padające w obrębie zarejestrowanego zdarzenia.

Dlaczego nie mogę zrobić transkryptu sam?

Ponieważ zgodność ze stanem faktycznym takiego transkryptu zostanie natychmiast podważona przez stronę przeciwną. Nasi eksperci są dla stron obcy, dlatego upada argument stronniczości. Ponadto dysponujemy odpowiednimi warunkami lokalowymi oraz sprzętem i oprogramowaniem pozwalającym na przygotowanie znacznie bardziej szczegółowego transkryptu niż gdyby wykonała go osoba bez odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i sprzętu.

W internecie jest wiele ofert wykonania transkryptu, dlaczego miałbym korzystać z usług akurat waszej firmy?

Jesteśmy instytucją specjalistyczną od lat współpracującą z organami ścigania. Nasze opinie i ekspertyzy są bardziej wiarygodne dla sądu i trudniejsze do podważenia przez stronę przeciwną. W dodatku nad każdą opinią pracuje grupa ekspertów, składająca się z co najmniej dwóch osób. Dzięki temu wykonane przez nas transkrypcje są bardziej szczegółowe, a wzajemna kontrola minimalizuje ryzyko popełnienia błędu.

Po zmianie przepisów, do której doszło 1 lipca 2015 roku, istotne jest również doświadczenie eksperta, który będzie musiał wybronić swoją opinię w sądzie. Nasi pracownicy to doświadczeni eksperci, z wieloletnim stażem i setkami opinii na swoim koncie. Każdy z nich jest biegłym sądowym. Bywa, że osoby ogłaszające się w internecie to zwykli studenci, bez doświadczenia, praktyki ani odpowiedniego sprzętu czy oprogramowania.

Jaki jest koszt takiej opinii?

Każde zlecenie wyceniane jest indywidualnie, a koszt transkrypcji uzależniony jest od długości i jakości odsłuchowej przekazanego do analizy materiału dowodowego.