Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W ofercie posiadamy możliwość przeprowadzenia eksperymentu procesowego w celu pobrania materiału porównawczego od osób podejrzanych i oskarżonych. Nasi biegli mogą przeprowadzić taki eksperyment osobiście, bądź wykonać wytyczne na podstawie materiału dowodowego, dzięki którym Organy Zlecające będą w stanie samodzielnie taki eksperyment przeprowadzić.