Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Biuro Ekspertyz Sądowych wykonuje ekspertyzy kryminalistyczne i badania urządzeń mobilnych takich jak telefony komórkowe, smartfony, tablety, urządzenia nawigacyjne GPS czy czytniki e-dokumentów – wraz z zainstalowanymi w nich kartami SIM oraz kartami pamięci. Celem przeprowadzanych badań jest pozyskanie informacji mających wpływ na przebieg przewodu sądowego lub przebieg przeprowadzonych śledztw.

UFED Touch

Oferujemy:

  • akwizycję danych zapisanych w pamięci badanych urządzeń mobilnych – również tych zabezpieczonych kodem;
  • odzyskiwanie usuniętych danych;
  • przeprowadzenie pełnej analizy pozyskanych danych celem udzielenia szczegółowej i pełnej odpowiedzi na pytania zlecającego;
  • zabezpieczenie obrazu pamięci urządzenia do celów badawczych lub procesowych;
  • prezentacja ujawnionych treści w formie raportów, grafik i zestawień;
  • naprawa i badanie uszkodzonych i rozbitych urządzeń;
  • analiza oryginalności urządzeń;

Zaplecze serwisowe Biura Ekspertyz Sądowych umożliwia wykonanie badania zawartości pamięci również w przypadku uszkodzonych urządzeń. Zakres usługi obejmuje nie tylko wymianę uszkodzonych elementów urządzenia, dzięki któremu możliwe jest skomunikowanie go z komputerem lub urządzeniem serwisowym, ale nawet wylutowanie kości pamięci i odczytanie jej zawartości za pomocą specjalistycznego urządzenia serwisowego (chip-off).

Każda analiza kończy się wydaniem pisemnej opinii/ekspertyzy za którą nie pobieramy dodatkowej opłaty.

Diagnoza przekazanego do badania urządzenia mobilnego oraz wycena prac, koniecznych do udzielenia odpowiedzi na pytania zlecającego, następuje niezwłocznie po jego dostarczeniu do laboratorium Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie. Po akceptacji kosztorysu, materiał dowodowy przekazywany jest niezwłocznie do badania, a czas wykonania opinii uzależniony jest od długości kolejki spraw oraz ich priorytetu (najwyższy priorytet mają sprawy, w przypadku których oskarżony do czasu wydania opinii przebywa w areszcie lub gdy ze względu na określone okoliczności, opinia musi być wydana niezwłocznie).

Dzięki doświadczeniu w kryminalistyce potrafimy w sposób procesowy pozyskać i zabezpieczyć ujawnione dane. Znamy metody i techniki jakimi posługują się przestępcy, dzięki czemu nasze analizy i badania są jeszcze bardziej skuteczne. Tworzymy interpersonalny zespół biegłych sądowych złożony z informatyków, specjalistów z zakresu fonoskopii, analizy zapisów wideo, księgowości, antropologii itd. dzięki czemu nasze opinie są kompleksowe, a pełen zakres badań może być przeprowadzony na miejscu, bez wydawania kolejnych postanowień i powoływania kolejnych biegłych. Wpływa to pozytywnie na ekonomikę procesową, skracając czas postępowania i poniesione koszty.