Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W zakresie technik monitoringu wykonujemy:

 • poprawę jakości nagrań wideo;
 • identyfikację antropologiczna osób;
 • identyfikację pojazdów na podstawie cech szczególnych;
 • ustalanie czasu powstania nagrań wideo;
 • ocenę autentyczności i integralności zapisu nagrań wideo (stwierdzenie czy nie były podejmowane próby montowania nagrania);
 • odzyskiwanie utraconych nagrań z systemów monitoringu;
 • obróbkę cyfrowa materiału;
 • opis zdarzeń widocznych na nagraniach;
 • analizę poklatkowa materiału, wyodrębnianie zrzutów ekranu z wizerunkiem osób, zapisem zdarzeń do plików graficznych;
 • wykonanie stenogramów z nagrań;
 • analizę przestrzenna nagrań, rozmieszczenie kamer względem budynków, obiektów i ich zakres pola widzenia.