Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W zakresie medycyny sądowej śledczej wykonujemy:

 • ocenę postępowania medycznego;
 • kwalifikację obrażeń i uszczerbków na zdrowiu (w oparciu o akta sprawy);
 • rekonstrukcje wypadków drogowych (we współpracy z biegłymi z zakresu wypadków drogowych);
 • konsultacje specjalistyczne z zakresu medycyny w procesach karnych i cywilnych obejmujące:
  • błędy medyczne,
  • weryfikacja diagnostyki medycznej we wszystkich specjalnościach lekarskich i stomatologicznych,
  • roszczenia rentowe,
  • postępowania roszczeniowe wobec firm ubezpieczeniowych,
 • ocenę lekarsko–sądową treści pornograficznych pod kątem udziału osób poniżej 15. roku życia;
 • wyliczenie stężenia alkoholu w organizmie osoby w momencie zdarzenia (rachunek retrospektywny).