Biuro Ekspertyz Sądowych w Lublinie Jakość

  • Opinie przygotowujemy zespołowo
  • Posiadamy nowoczesne profesjonalnie wyposażone laboratoria
  • Opinię wydają biegli i specjaliści z wieloletnim doświadczeniem

Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy fonoskopijne działając na zlecenie zarówno organów ścigania jak i klientów indywidualnych. Nasi eksperci z dziedziny analizy nagrań zakłóconych oraz badania mowy są zarejestrowani jako biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Dysponujemy przystosowanymi laboratoriami fonskopijnymi, pozwalającymi na kompleksową analizę nagrań dźwiękowych oraz rejestrację materiału porównawczego od podejrzanych. Oferujemy możliwość wykonywania rejestracji materiału porównawczego również w terenie, w obiekcie wskazanym przez zlecającego (po wcześniejszym upewnieniu się co do warunków akustycznych udostępnionego pomieszczenia).