Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy fonoskopijne działając na zlecenie zarówno organów ścigania jak i klientów indywidualnych. Nasi eksperci z dziedziny analizy nagrań zakłóconych oraz badania mowy są zarejestrowani jako biegli sądowi przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Dysponujemy przystosowanymi laboratoriami fonskopijnymi, pozwalającymi na kompleksową analizę nagrań dźwiękowych oraz rejestrację materiału porównawczego od podejrzanych. Oferujemy możliwość wykonywania rejestracji materiału porównawczego również w terenie, w obiekcie wskazanym przez zlecającego (po wcześniejszym upewnieniu się co do warunków akustycznych udostępnionego pomieszczenia).