Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

  • przygotowywana w zespołach
  • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
  • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W zakresie elektrotechniki wykonujemy:

  • analizę stanu technicznego urządzeń, instalacji i osprzętu elektrycznego;
  • sprawdzenie instalacji i osprzętu elektrycznego pod kątem zgodności z przepisami i normami;
  • ustalenie przyczyn porażeń prądem, zwarć i awarii w sieciach oraz urządzeniach elektrycznych;
  • sprawdzenie, czy instalacja bądź urządzenie elektryczne było inicjatorem ognia;
  • analizę sprawności działania instalacji alarmowych.