Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

Zakres wykonywanych ekspertyz z obszaru badania urządzeń mobilnych obejmuje:

1. Akwizycję danych zapisanych w pamięci wewnętrznej urządzeń mobilnych oraz na dołączonych do nich nośnikach (karty pamięci, karty SIM):

 • zabezpieczenie części lub całości danych znajdujących się w pamięci urządzenia,
 • wykonanie odzyskiwania skasowanych danych,
 • zastosowanie metod pozwalających na bezpośredni odczyt zawartości pamięci (ISP, Chip-off) w przypadku urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych.

2. Badanie zabezpieczonych z urządzeń mobilnych danych, pozwalają na ustalenie m.in.:

 • czy w pamięci przekazanego do badania urządzenia znajdują się pliki zawierające materiały pornograficzne z udziałem nieletnich oraz czy pliki te były udostępniane innym osobom (ekspertyza wykonywana z udziałem antropologa - dzięki czemu wnioski z badań są pełne i kategoryczne),
 • czy w pamięci przekazanego do badania urządzenia znajdują się dane wskazujące na handel lub zażywanie narkotyków przez użytkownika urządzenia,
 • przyczyn i zastosowanej metody targnięcia się na życie użytkownika urządzenia,
 • historii użytkowania urządzenia we wskazanym zakresie czasowym,
 • śladów wskazujących na możliwość popełnienia określonych przestępstw,
 • czy przekazane do badania urządzenie jest przedmiotem oryginalnym czy jego imitacją,
 • czy w systemie urządzenia zainstalowano oprogramowanie szpiegujące jego użytkownika.

3. Inne badania: np. ocena poprawności wykonanej naprawy serwisowej, wykonanie kopii procesowej wybranych plików, ustalenie danych użytkownika urządzenia itp.