Biuro Ekspertyz Sądowych jakość opinii

 • przygotowywana w zespołach
 • wydawana przez biegłego specjalistę z wieloletnim doświadczeniem
 • przy wykorzystywaniu wysokiej klasy zaplecza technologicznego

W zakresie badania pisma i dokumentów wykonujemy:

 • określanie autentyczności pisma ręcznego i podpisów;
 • badanie pisma maszynowego;
 • kryminalistyczne badanie pieczęci, stempli i datowników;
 • badanie banknotów - opinia wstępna przed wysłaniem ich do NBP;
 • identyfikacja papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów bankowych takich, jak np. weksle i czeki oraz papierów wartościowych;
 • badanie dokumentów kopiowanych, wydruków i maszynopisów;
 • badanie autentyczności dokumentów urzędowych takich, jak legitymacje, świadectwa, dyplomy, akta notarialne;
 • badanie autentyczności dokumentów prywatnych takich, jak testamenty, anonimy, listy.