Biuro Ekspertyz Sądowych

W zakresie wypadków drogowych i techniki samochodowej wykonujemy:

 • analizę miejsca wystąpienia wypadku drogowego, a w szczególności:
  • wzajemnego usytuowania pojazdów, ludzi i przeszkód;
  • trajektorii ruchu pojazdów;
 • określenie sprawcy wypadku oraz ustalenie czy istniała możliwość jego uniknięcia;
 • analizę techniczna pojazdu:
  • określenie stanu technicznego pojazdu przed i po wypadku;
  • określenie wpływu stanu technicznego pojazdu na powstanie i przebieg wypadku;
  • określenie topografii i rozmiarów uszkodzeń nadwozia pojazdów, powstałych w wyniku zderzenia.